Paieška

Popiežius Noko Marijos šventovėje Popiežius Noko Marijos šventovėje 

Popiežius Airijoje. Vizitas Noko Dievo Motinos šventovėje

Pranciškus dar kartą prabilo apie išnaudojimo skandalą, sakydamas, jog Dievo Motinai patikėjo visas išnaudojimu iš Bažnyčios Airijoje narių patyrusias aukas.

Kartais Noko (Knock) Dievo Motinos šventovė, už maždaug dviejų šimtų kilometrų nuo Dublino, yra prilyginama Lurdui arba Fatimai. Kasmet čia apsilanko per pusantro milijono piligrimų, ne vien iš Airijos. Šventovės kompleksas stovi nedideliame Noko miestelyje, jos ištakos yra 1879 metų Dievo Motinos apsireiškimas dviem moterims, o vėliau dar keliems asmenims.

Taip pat ir popiežius Pranciškus sekmadienio ryte tapo vienu iš piligrimų, atvykusiu pasimelsti Noko šventovės Apsireiškimo koplyčioje. Iš Dublino popiežius iškeliavo lėktuvu, kuris nusileido netoli Noko esančiame oro uoste. Jį pasitiko keli regiono vyskupai, valdžios atstovai ir tikinčiųjų grupelė. Tuoj po to popiežius automobiliu išvyko į Noko šventovę, čia pasveikino susirinkusius žmones.

Apsireiškimo koplyčioje Pranciškus susikaupė tyliai maldai, padėjo prie Dievo Motinos atvaizdo savo dovaną – auksinį Rožinį. Panašią dovaną, auksinių rožių puokštelę, čia 1979 paliko ir šv. Jonas Paulius II, taip pat aplankęs šią šventovę.

Prieš išvykdamas popiežius vadovavo „Viešpaties Angelo“ maldai, kurios metu kreipėsi į tikinčiuosius aikštėje priešais šventovę.

„Brangūs broliai ir seserys, dėkoju Dievui už galimybę Pasaulinio šeimų susitikimo proga aplankyti šią šventovę, tokią brangią airiams“, - sakė Pranciškus, pridurdamas, jog Dievo Motinai patiki visas pasaulio šeimas, ypač airių šeimas. „Mūsų Motina Marija pažįsta džiaugsmus ir vargus, kurie patiriami kiekvienuose namuose. Saugodama juos Nekalčiausioje Širdyje, su meile juos padeda prie savo Sūnaus sosto“.

„Savo vizito atminimui dovanų atvežiau auksinį Rožinį, - tęsė popiežius. – Žinau kokia svarbi šioje šalyje Rožinio šeimoje tradicija. Kiek tėvų, motinų ir vaikų širdžių bėgant metams buvo paguostos ir padrąsintos apmąstant Dievo Motinos dalyvavimą džiugiuose, šviesiuose, skausminguose ir šlovinguose Kristaus gyvenimo slėpiniuose“.

„Prašome, kad šeimos būtų remiamos savo įsipareigojime skleisti Kristaus Karalystę ir rūpintis paskutiniaisiais tarp mūsų brolių ir seserų. Tarp vėjų ir audrų, kurios siaučia mūsų laikais, (šeimos) tebūnie tikėjimo ir gerumo šaukliais, kurie, pagal geriausias tautos tradicijas, atsispirtų viskam, kas žemina pagal Dievo atvaizdą sukurtų vyro ir moters orumą, pašauktų aukščiausiajam amžinojo gyvenimo likimui“, - kalbėjo popiežius.

Pranciškus dar kartą prabilo apie išnaudojimo skandalą, sakydamas, jog Dievo Motinai patikėjo visas išnaudojimu iš Bažnyčios Airijoje narių patyrusias aukas. Niekas negali likti abejingu istorijoms tų, kurie vaikystėje buvo išnaudoti, iš kurių buvo pavogtas nekaltumas, kurie buvo palikti vieni skausminguose atsiminimuose. Ši žaizda taip pat skatina ryžtingumui ir tvirtumui ieškant tiesos ir teisingumo.

„Meldžiu, - kalbėjo Pranciškus, - Viešpaties atleidimo už šias nuodėmes, už skandalą ir išdavystę, kurią pajuto daug Dievo šeimos narių. Prašau mūsų Motinos užtarti gijimą visų asmenų, kurie patyrė bet kokio pobūdžio išnaudojimą, sutvirtinti kiekvieną krikščioniškos šeimos narį tvirtame pasiryžime niekada nebeleisti, kad tokios situacijos pasikartotų“.

Popiežius taip pat perdavė sveikinimus tikintiesiems šiaurės Airijoje, kurių šioje kelionėje negalėjo aplankyti, padrąsindamas toliau tęsti susitaikymo darbą, pasidžiaugdamas ir ekumenine draugyste tarp krikščionių bendruomenių, taip pat padedančia taikai, harmoningai ir teisingai visuomenei.

Popiežius: Visus mus slegia skausmas dėl nepilnamečių išnaudojimo

Sukalbėjus „Viešpaties Angelo“ maldą Šventasis Tėvas pridūrė dar keletą žodžių. „Trokštu ypatingai pasveikinti vyrus ir moteris, kurie šioje šalyje yra kalėjime, ypač padėkoti tiems, kurie man parašė sužinoję, jog atvykstu į Airiją. Užtikrinu jums ir jūsų artimiesiems savo artumą ir maldą. Marija, Gailestingumo Motina, tegloboja jus ir sustiprina jus tikėjime bei viltyje“, - pasakė jis. Po maždaug dviejų valandų Noke popiežius lėktuvu išvyko į Dubliną. (RK / Vatican News)  

2018 rugpjūčio 26, 12:34