Paieška

Popiežiaus video žinia prieš kelionę į Airiją

Kaip įprasta prieš apaštališkąsias kelionės, popiežius Pranciškus trumpa video žinia kreipėsi į Airijos tikinčiųjų bendruomenę ir visą šalies visuomenę, kurią aplankys rugpjūčio 25-26.

„Brangūs bičiuliai, ruošdamasis po kelių dienų aplankyti Airiją ir dalyvauti Pasauliniame šeimų susitikime, siunčiu nuoširdų sveikinimą visai airių tautai. Jaudinuosi, žinodamas, kad sugrįšiu į Airiją.

Kaip žinote, Pasaulinis šeimų susitikimas, kuriame gėrėsimės šeimai skirto Dievo plano grožiu, bus taip pat proga susitikti iš įvairių šalių atvykusioms šeimoms, viena kitai padėti gyvenime vykdyti savo ypatingą pašaukimą. Šiandien šeimos susiduria su daugybe iššūkių siekdamos įkūnyti ištikimą meilę, įdiegti vaikams sveikas vertybes, būti platesnėje visuomenėje gerumo, meilės, rūpinimosi vieni kitais raugu. Jūs visai tai gerai suprantate.

Linkiu, kad šis įvykis taptų nauju padrąsinimu viso pasaulio šeimos, ypač toms, kurios dalyvaus Dublino susitikime. Teprimena jis koks svarbus šeimos vaidmuo visuomenės gyvenime ir geresnės ateities jauniems žmonėms kūrime. Jaunimas – tai ateitis! Labai svarbu jaunimą paruošti ateičiai, paruošti šiandien, su šaknimis suleistomis į praeitį. Labi svarbu, kad jaunimas mokytųsi iš savo senelių.

Nors specifinis mano kelionės į Airiją tikslas bus dalyvavimas Pasauliniame šeimų susitikime, noriu apkabinti visus airių tautos šeimos narius. Ypač meldžiuosi, kad jis stiprintų visų tikinčiųjų į Kristų vienybę ir susitaikinimą, kad būtų ženklas tvarios ramybės, kurios Dievas trokšta visai žmonijos šeimai. Žinau, kad daug žmonių aktyviai dalyvauja pasiruošimuose mano vizitui. Jiems nuoširdžiai dėkoju. Visus prašau melstis, kad susitikimas būtų kupinas džiaugsmo ir ramybės, kad taptų Jėzaus gerumo ir meilės ženklu visoms šeimoms ir kiekvienam Dievo vaikui.  Esu jums artimas savo malda ir jus prašau melstis už mane. Man to reikia. Iš širdies visus laiminu.

Telaimina jus visus Dievas Tėvas. Sūnus ir Šventoji Dvasia“.

(JM / VaticanNews)

2018 rugpjūčio 21, 20:01