Paieška

Popiežiaus bendroji audiencija Popiežiaus bendroji audiencija 

Bendroji audiencija. Popiežius kalbėjo apie vizitą Airijoje

Trečiadienio rytą vykusios bendrosios audiencijos dalyviams popiežius Pranciškus kalbėjo apie savo apaštališkąjį vizitą Airijoje ir apie dalyvavimą Dubline vykusiuose Pasaulinio šeimų susitikimo baigiamuosiuose renginiuose.

„Praėjusį savaitgalį buvau nuvykęs į Airiją ir dalyvavau Pasauliniame šeimų susitikime, - kreipėsi popiežius į trečiadienio bendrojoje audiencijoje dalyvavusius piligrimus. Savo dalyvavimu norėjau visų pirma padėti krikščioniškoms šeimoms vykdyti savo pašaukimą ir misiją. Į Dubliną atvykę tūkstančiai šeimų, kalbančių įvairiomis kalbomis, atstovaujančių įvairioms kultūroms, su įvairiomis patirtimis liudijo visai žmonijos šeimai skirtos Dievo svajonės grožį. Dievas kviečia šeimas padėti jam įgyvendinti savo svajonę, siekti, kad pasaulis būtų visų bendri namai, kuriuose nė vienas nesijaustų vienišas, nė vienas nesijaustų nelaukiamas, nė vienas nebūtų atstumtas. Dėl to šio Pasaulinio šeimų susitikimo tema skelbė, kad „Šeimos Evangelija yra džiaugsmas pasauliui“.

Kelionės apžvalga

Popiežius dėkojo Airijos prezidentui, premjerui, visai vyriausybei, pilietinės bendruomenės ir tikinčiųjų bendruomenės vadovams, taip pat visiems kas prisidėjo prie šio susitikimo rengimo. „Dublino pilyje kreipdamasis į valdžios atstovus, - priminė popiežius, - pabrėžiau, kad Bažnyčia yra šeimų šeima, kad visi jos nariai, kaip kūno ląstelės, atlieka svarbų vaidmenį visos visuomenės broliškam ir solidariam vystymusi. [...] Pasauliui labai reikia meilės ir gerumo revoliucijos, kuri išgelbėtų nuo šiandien įsivyravusios provizoriškumo kultūros. Meilės revoliucija prasideda šeimose“.

Trečiadienį bendrosios audiencijos dalyviams sakytoje kalboje popiežius paminėjo ir kitus vizito Dubline įvykius – katedroje vykusį susitikimą su jaunomis šeimomis ir sužadėtiniais, taip pat apsilankymą tėvų kapucinų globos namuose, kuriuose gavo prieglobstį pastovaus būsto neturintys žmonės, ir galiausiai kulminacinius Pasaulinio šeimų susitikimo renginius – stadione šeštadienio vakarą vykusį susitikimą su šeimomis iš viso pasaulio ir baigiamąsias Mišias Phoenix parke, sekmadienio rytą.

„Vakaro budėjimo metu girdėjome jaudinančius liudijimus šeimų, kurios iškentėjo karo baisumus ir atsinaujino atleidimo dėka, kurių nariams meilė padėjo išsivaduoti iš priklausomybių. Buvo taip pat iškelta skirtingoms kartoms priklausančių žmonių susikalbėjimo svarba ir senelių vaidmuo stiprinant šeimų vidaus ryšius bei perduodant tikėjimą. „Šiandien, – pridūrė popiežius, - nemalonu tai sakyti, bet mes manome, kad seneliai mums trukdo, […] o juk seneliai – tai išmintis, seneliai – tai tautos atmintis, šeimų atmintis!“.

Toliau, pasakodamas apie savo kelionę į Airiją, popiežius paminėjo apsilankymą Noko Marijos šventovėje sekmadienio rytą. Toje airių tautai brangioje šventovėje, Švenčiausiosios Mergelės apsireiškimo vietoje pastatytoje koplyčioje, popiežius meldė Marijos motiniškos globos  Airijos ir viso pasaulio šeimoms.

Skausmas dėl išnaudjimo

„Šį mano vizitą Airijoje, suteikusį labai daug džiaugsmo, kartu lydėjo ir skausmas bei liūdesys dėl įvairių išnaudojimo formų, kuriomis toje šalyje nusikalto taip pat ir Bažnyčios nariai bei dėl to, kad praeityje Bažnyčios vadovai ne visada deramai reagavo į tuos nusikaltimus. Gilų pėdsaką manyje paliko susitikimas su aštuoniais nukentėjusiais  asmenimis. Kelis kartus meldžiau Viešpatį atleidimo už šias nuodėmes, už papiktinimą ir išdavystę. Airijos vyskupai pradėjo rimtą apsivalymo ir susitaikinimo su nukentėjusiais procesą; šalies valdžios padedami sukūrė griežtas vaikų apsaugos normas. Galiausiai, sakė popiežius, susitikęs su vyskupais juos raginau sąžiningai ir drąsiai atsiteisti už praeities pralaimėjimus, pasitikint Viešpačiu ir giliu airių tautos tikėjimu pradėti  atnaujinto Bažnyčios gyvenimo Airijoje laikus“.

„Airijoje yra tikėjimas, yra tikinčių žmonių. Tai tikėjimas su giliomis šaknimis. Tačiau yra mažai pašaukimų į kunigus. Kodėl taip yra? Dėl problemų, dėl skandalų, dėl visų šių dalykų... Turime melsti Viešpatį, kad duotų Airijai kunigų, siųstų naujų pašaukimų. Visi kartu sukalbėkime „Sveika, Marija“, kreipdamiesi į Noko šventovėje gerbiamą Švenčiausiąją Mergelę“

Visiems kartu sukalbėjus „Sveika, Marija“, popiežius dar pridūrė: „Viešpatie Jėzaus, duok mums šventų kunigų!“

Mūsų idealas - vienga šeima

„Brangieji broliai ir seserys! Dubline vykęs Pasaulinis šeimų susitikimas buvo pranašiška, guodžianti patirtis šeimoms, pagal Evangeliją gyvenančioms savo santuokinį gyvenimą, šeimoms, kurios yra mokinės ir misionierės, kurios yra gerumo, šventumo, teisingumo ir taikos raugas dabartiniame pasaulyje. Neužmirškime, - sakė popiežius, - kad yra daug šeimų, kurios gyvena, augina vaikus, saugo ištikimybę, kai turi problemų – prašo atleidimo. Nežiūrėkime į blogus pavyzdžius, kuriems tiek dėmesio skiria žiniasklaida – „tie išsiskyrė“, „tie vienas kitą paliko“. Tai ne pavyzdys.  Žinoma, reikia gerbti kiekvieną, turime gerbti ir šiuos žmones, tačiau mūsų idealas yra ne skyrybos, ne ištuokos, ne žlugusios šeimos. Idealas yra vieninga šeima. Eime pirmyn, siekdami šio idealo!“.

„Kitas Pasaulinis šeimų susitikimas vyks Romoje 2021 m. Ruoškimės! Prašykime Šventosios Jėzaus, Marijos ir Juozapo šeimos užtarimo, kad šeimos, parapijos ir bendruomenės tikrai būtų džiaugsmas pasauliui“. (JM / VaticanNews)

Popiežius: Mūsų idealas – darni šeima
2018 rugpjūčio 29, 13:11