Paieška

Vatican News
Popiežius Pranciškus parašė įvadą italų dvasininko Giacomo Tantardini maldaknygei „Kas meldžiasi išsigelbės“. Popiežius Pranciškus parašė įvadą italų dvasininko Giacomo Tantardini maldaknygei „Kas meldžiasi išsigelbės“.   (ANSA)

Raktas į gerą išpažintį? Nesigėdyti gėdos

Popiežiaus Pranciškaus įvadas italų dvasininko Giacomo Tantardini (1946-2012) maldaknygei „Kas meldžiasi išsigelbės“. Leidinio sudarytojas įžangoje cituoja Oskarą Milašių.

Saulius Augustinas Kubilius - Vatikanas

Popiežius Pranciškus maldaknygės įvade pasiūlė kaip pasirengti gerai išpažinčiai. Popiežiaus žodžiais, gerai atlikta išpažintis veda į šventumą. „Svarbu gėdos jausmas. Gėdijimasis, jei verčia prašyti atleidimo, yra malonė. Gėdijimasis yra malonė kaip akis nuplaunančios ašaros“, rašo popiežius italų dvasininko Giacomo Tantardini (1946-2012) maldaknygės „Kas meldžiasi išsigelbės“ įvade. Įvado ištraukas paskelbė Vatikano dienraštis „l‘Osservatore Romano“.

Populiari maldaknygė, pirmą kartą pasirodžiusi 2001 metais, dabar susilaukusi šešto leidimo italų kalba, išleista ir kitomis kalbomis. Ją kunigas skyrė į krikščionybę atsivertusiam jaunimui, neturėjusiam jokių šeimyninių ar socialinių ryšių su Bažnyčios gyvenimu. Romos akademinio jaunimo kapelionas kun. Tantardini savo „mažojoje maldaknygėje“ surinko paprasčiausias ir žinomiausias krikščionių maldas ir trumpą katechezę apie tai, kas padeda atlikti išpažintį.

Kardinolo Joseph Ratzinger įvadas 2005 m.

Įvadą penktajam maldaknygės leidimui 2005 metų vasarį parašė kardinolas Joseph Ratzinger, kuris po poros mėnesių buvo išrinktas popiežiumi Benediktu XVI. 2012 metų gegužę kardinolas Jorge Mario Bergoglio, Buenos Airių arkivyskupas, parašė velionio kun. Giacomo Tantardini nekrologą „Mano draugas kun. Giacomo“ mėnraštyje „30 Giorni“, kuris pirmasis kaip priedą išleido maldaknygę jaunimui „Kas meldžiasi išsigelbės“.

Sudarytojo pamėgtas šv. Ambraziejaus tekstas

Kaip anuomet dvasininko nekrologe, popiežius Pranciškus maldaknygės įvade primena jos sudarytojo, kun. Tantardini pamėgtą ir dažnai kartotą šv. Ambraziejaus tekstą apie 118 Psalmę: 

„Ateik, Viešpatie Jėzau. Ateik pas mane, ieškok manęs, surask mane, paimk į rankas ir nešk mane.“

Bažnyčios mokytojas, šv. vysk. Alfonsas Liguoris 

Popiežius Pranciškus įvade priminė maldaknygės sudarytojo „kūdikio širdį“, jo „itin sąmoningą maldą“, kuri kliovėsi supratimu, jog Viešpats pirmasis veikia ir be Jo mes nieko negalime padaryti. Todėl pasak popiežiaus Pranciškaus, nestebina autoriaus maldaknygei parinkta Bažnyčios mokytojo ir šventojo vyskupo Alfonso Liguorio taikli pastaba, jog „kas meldžiasi išsigelbės“.

Popiežius Pranciškus maldaknygės įvade rašo:

„Geros išpažinties pradinis punktas yra sąžinės apskaita, nuoširdus gailestis už padarytą blogį. Kitas žingsnis - pavienių nuodėmių įvardijimas, atliekamas konkrečiai ir blaiviai. Nesigėdijant dėl gėdos. Kaip žinia, Evangelija moko, jog Viešpačiui užtenka gailesčio užuominos. Dieviškasis gailestingumas kantriai laukia sugrįžtančio sūnaus palaidūno. Dar daugiau: Jis išeina pirma jo, jį pralenkdamas pirmas prisiliečia prie jo širdies, šitaip sužadina troškimą vėl būtų apkabinamam Jo begalinio švelnumo, kad galėtų vėl eiti pirmyn į gyvenimą. Būtent todėl turime būti labai konkretūs, nuodėmių apskaitą atlikdami be dvejojimo, nes paskui jau pats Viešpats mums „užčiaupia lūpas“, tarsi norėtų pasakyti: „gana, užteks!“. Viešpačiui užtenka pamatyti „skausmo užuominą“, Jis nenori kankinti tavo sielos, o nori ją apkabinti. Jis nori tavo džiaugsmo. Nes Viešpats atėjo išgelbėti mus tokius, kokie esame, vargšai nusidėjėliai, prašantys, kad Jis mūsų ieškotų, surastų, paimtų į rankas ir neštų.“

Šv. Augustinas, Mikelandželas Buonarotis ir Oskaras Milašius

Naujame italų kunigo Giacomo Tantardini maldaknygės „Kas meldžiasi išsigelbės“ leidime išlaikyti ankstesnio leidimo tekstai, įskaitant kardinolo Ratzingerio 2005 metų įvadą, kuriame jis palinkėjo, kad „mažoji maldaknygė“ taptų daugelio krikščionių gyvenimo kelionės palydovu. Leidinio sudarytojas įžangoje pateikia tris citatas, po vieną šv. Augustino, Mikelandželo Buonaročio ir Oskaro Milašiaus. Pastaroji iš jo pjesės „Migelis Manjara“:

„Gyvenimas čia ilgas. Saugokis, kad nepradėtum išsigalvoti maldų. Nuolankiai giedosi iš turinčiųjų vargdienių dvasią knygos. Ir lauksi.“

(Vatican News)

2018 birželio 06, 16:01