Paieška

Vatican News
Popiežiaus audiencija Popiežiaus audiencija  (Vatican Media)

Pranciškaus audiencija pamaldumo į Kristaus Kraują šeimai

Dievas pasirinko kraujo ženklą, nes joks kitas ženklas neišreiškia taip iškalbingai kitiems dovanoto gyvenimo aukščiausios meilės. Ši dovana pakartojama kiekviename eucharistiniame šventime.

Kai kuriose katalikiškose šalyse liepos mėnesį yra skiriamas ypatingas dėmesys pamaldumo į Brangiausiąjį Kristaus Kraują tradicijai. Birželio 30 dienos audiencijoje popiežius Pranciškus priėmė per tris tūkstančius asmenų – vienuolijų ir pasauliečių asociacijų narių, daugiausia italų, kurie remiasi šia nuo labai senų laikų praktikuojama pamaldumo tradicija.

Nuo pat krikščionybės ištakų Kristaus Kraujo meilės slėpinys žavėjo tiek daug žmonių. Taip pat ir jūsų šventieji fundatoriai ir fundatorės praktikavo šį pamaldumą, įrašydami į savo konstitucijas, nes tikėjimo šviesoje suprato, jog Kristaus Kraujas yra išgelbėjimo versmė pasauliui, - sakė popiežius Pranciškus savo klausytojams.

Kraujo simbolis – nėra išraiškingesnio

Kristaus aukos apmąstymas ir mus kreipia link gailestingumo darbų, dovanojant gyvenimą Dievui ir broliams. Ant kryžiaus išlieto Kristaus Kraujo slėpinio apmąstymas mus kreipia, ypač, link tų, kurie gali būti pagydyti jų fiziniuose ir moraliniuose kentėjimuose, tačiau yra palikti vartotojiškos ir abejingos visuomenės pakraščiuose, - pridūrė popiežius.

Kaip įpratęs, savo klausytojams jis pasiūlė tris raktus, kurie gali praversti jų krikščioniškajame gyvenime. Viena, tai tiesos drąsa, drąsa asmeniškai ar bendruomenėje stoti į Evangelijos vertybių ir tiesos apie pasaulį bei žmogų pusę. Kalbėti aiškiai ir nenusisukti tada, kai neigiama žmogiškos gyvybės vertė, nuo prasidėjimo iki natūralios baigties, kai susiduriama su įvairiais socialiniais blogiais, tame tarpe ir skurdu. Antra, tai dėmesys visiems, ypač esantiems toli.    

Krikščionys turi stengtis būti suprastais visų, kalbėti „populiaria“ kalba. Jėzaus meilės ir gerumo adresatai yra visi: artimi ir, ypač, tolimi. Popiežius palinkėjo savo klausytojams ieškoti ir atrasti būdų artintis prie žmonių: namuose, socialinėse aplinkose, gatvėje, būti „Bažnyčia kelyje“, kaip nuolatos kelyje buvo ir jos Viešpats bei Mokytojas.

Trečiasis punktas – būti patraukiančiais, padėti iš tiesų pajusti krikščioniško tikėjimo skonį savo pamokslavime ar katechezėse. Ir čia reikia žvelgti į Jėzų, kuris vykdydamas savo misiją dialogavo su visais. Imituojant Jėzaus stilių ir mes leisime kitiems suprasti Dievo švelnumą.

Brangūs broliai ir seserys, Kristuje yra mūsų egzistencijos tvirtasis pradas, jame yra mūsų galutinė ir pamatinė viltis, - sakė popiežius Pranciškus, linkėdamas audiencijos dalyviams daug dvasinių vaisių. (RK / Vatican News)

2018 birželio 30, 15:40