Paieška

Vatican News
 (@Vatican Media)

Popiežius priima lytinio išnaudojimo Čilėje aukas

Popiežius Pranciškus šiomis dienomis Šv. Mortos namuose Vatikane susitinka su antra grupe asmenų iš Čilės, praeityje bažnytinėje aplinkoje patyrusių lytinį išnaudojimą.

Išklausyti, melstis, drąsiai, o kartu ir su gėdos jausmu žiūrėti į žaizdas, kurias šie nusikaltimai paliko žmonėse ir visoje Dievo tautoje. Popiežius Pranciškus pradėjo šį gydymo procesą, norėdamas padėti Čilės Bažnyčiai išbristi iš sunkumų, į kuriuos ją įklampino lytiniai nusikaltimai, piktnaudžiavimas sąžine ir valdžia. Bažnyčia negali vykdyti savo pašaukimo nematydama šio blogio sukeltos kančios, rašė Pranciškus prieš porą mėnesių Čilės vyskupams. Popiežius dėkoja nukentėjusiems už jų ryžtą siekti tiesos, nebijant pasipriešinimo ir diskreditavimo. Be jų drąsos visas šis atsinaujinimo kelias nebūtų įmanomas.

Popiežius Pranciškus ne kartą yra prašęs, kad visi tikintieji, ypač Čilės katalikų bendruomenė, šį atsinaujinimo ir pagijimo kelią palydėtų savo malda. Taip pat ir Čilės vyskupai šiomis dienomis vėl pakartojo prašymą, kad visi prisidėtų ir kad bendromis pastangomis būtų užkirstas kelias tokiems nusikaltimams ir būtų galutinai atsispirta pagundai juos slėpti.

Antroje grupėje iš Čilės atvykusių asmenų, su kuriais šiomis dienomis susitinka popiežius Pranciškus, yra penki kunigai. Su jais šeštadienį po pietų popiežius aukojo Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje. (JM / VaticanNews)

2018 birželio 02, 11:07