Paieška

Vatican News
Popiežiaus Pranciškaus audiencijoje ROACO plenarinio posėdžio dalyviai Popiežiaus Pranciškaus audiencijoje ROACO plenarinio posėdžio dalyviai  (Vatican Media)

Popiežius prašo gelbėti Artimųjų Rytų krikščionis

Popiežius Pranciškus penktadienį susitiko su katalikų Rytų Bažnyčias remiančio komiteto ROACO atstovais, šiomis dienomis Romoje dalyvavusiais plenariniame posėdyje.

Popiežius Pranciškus išreiškė gilų sielvartą dėl Artimuosiuose Rytuose nykstančių krikščioniškų bendruomenių ir priminė Bažnyčios pareigą padėti joms išsigelbėti.

Artimieji Rytai yra sudėtingų ir sunkių situacijų kryžkelė. Ir yra pavojus, kad krikščionių visai neliks regione. Tačiau Artimieji Rytai be krikščionių nebūtų Artimieji Rytai. Regionas šiandien lieja skausmo ašaras, kenčia. Didžiosios galybės žvalgosi susirūpinusios ne tiek regiono tautų kultūra ir tikėjimu, kiek susirūpinusios kaip atsirėžti plotą ir kuo daugiau užvaldyti. Krikščionių skaičius regione mažėja. Daugelis, kurie išvyko, nebenori sugrįžti. Jie myli savo žemę, myli savo tikėjimą, tačiau per daug iškentėjo. Artimieji Rytai yra krikščionybės lopšys, Jėzaus gimtinė. Todėl komiteto Roaco darbas regione toks svarbus. Turime išsaugoti šių senųjų Bažnyčių paveldą, papročius, turime dėl jų kovoti ir jūs tai darote, sakė popiežius.

Šventasis Tėvas priminė pabėgėlių, ypač sirų, vargus Libane, kur pabėgėliai sudaro apie pusę krašto gyventojų, didelius skaičius pabėgėlių priimtų Jordane, taip pat Turkijoje ir Europoje.

Popiežius pasmerkė nuodėmes, dėl kurių kenčia Artimieji Rytai. Tai valdžios siekimo nuodėmė, kaskart vis baisesnio karo ir vis įmantresnių ginklų naudojimo nuodėmė. Žmonės kenčia, vaikai kenčia. Sumažėjo mokyklų, ligoninių, nes bombos viską sugriauna. Tai didžioji karo nuodėmė ir drauge visų mūsų nuodėmė: dėl to kaltas mūsų nenuoseklaus tikėjimo gyvenimas, sakė popiežius. Jis drauge piktinosi vyskupais, kunigais ir vienuoliais, kurie davę neturto įžadus gyvena kaip turtuoliai.

Labai norėčiau, kad šie turtuoliai, vienuoliai, krikščionys, vyskupai, kaip ir vienuolių kongregacijos, nusimestų ką turi ir labiau padėtų vargstantiems.

Popiežius Pranciškus dėkojo ROACO komitetui, Artimuosiuose Rytuose tarnaujantiems Bažnyčios diplomatams, katalikiškų labdaros organizacijų, katalikų Rytų Bažnyčių kongregacijos geradariams ir visiems, kurie savo veiksmais palaiko regiono krikščionių ir kitų religinių konfesijų bendruomenių viltį karo ir kančios paženklintuose kraštuose. Pasak Šventojo Tėvo, komitetas ROACO artimo meilės žvilgsniu į šį regioną ir darbais, palaikančiais katalikų Rytų Bažnyčių gyvenimą leidžia taip pat Apaštalo Petro įpėdiniui tęsti savo misiją ieškant galimų kelių į regimą visų krikščionių vienybę. (SAK / Vatican News)

2018 birželio 22, 16:13