Paieška

Vatican News

Popiežiaus maldos intencija birželiui: kad atsakingai naudotumės socialiniais tinklais

Internetas – tai Dievo dovana, o drauge ir didelė atsakomybė. Komunikacija, jos erdvės ir instrumentai praplėtė daugybės žmonių akiračius. Išnaudokime socialinių tinklų teikiamas susitikimo ir solidarumo galimybes. Skaitmeniniai tinklai tenebūna susvetimėjimo vieta, bet tebūna konkreti vieta, kupina žmoniškumo. Visi kartu melskimės, kad socialiniai tinklai nenuasmenintų, bet ugdytų solidarumą, pagarbą kitiems ir jų skirtingumui.
2018 birželio 05, 17:08