Paieška

Vatican News
Popiežius tarp vargšų Popiežius tarp vargšų  (@L'Osservatore Romano)

Popiežius priėmė labdaringą Romos draugiją

Jau daug metų šv. Petro draugija yra graži pagalbos ir paramos vargšams tikrovė.

Gegužės 12 dieną popiežius audiencijoje priėmė Šv. Petro draugijos - „Circolo S. Pietro“, labdaringos katalikiškos asociacijos narius, kurie Romos mieste išlaiko kelias iniciatyvas, skirtas vargšams ir stokojantiems.

Ši draugija buvo įsteigta 1869 metais jaunuolių iš kilmingų ir pasiturinčių Romos šeimų, kurie norėjo išreikšti paramą popiežiui tuo laikotarpiu, kuriame antiklerikalinis nusiteikimas buvo itin stiprus. Popiežius Pijus IX įvertino jų lojalumą ir paklaustas ką jiems daryti, patarė imtis artimo meilės iniciatyvų pačiame Romos mieste. Šiuo metu Šv. Petro draugijai priklauso nakvynės namai Romos centre, kasmet ji išdalija keliasdešimt tūkstančių kuponų vargšams, už kuriuos jie gali gauti pietus arba vakarienę. Dar viena iniciatyva yra nakvynės namai šeimoms greta „Kūdikėlio Jėzaus“ ligoninės Romoje, priklausančios Šventajam Sostui, skirti tėvams, kurie budi prie savo sunkiai sergančių vaikų.

Bažnyčia nestovi vietoje, o eina pasitikti

Popiežius Pranciškus pasveikino audiencijos dalyvius, šv. Petro draugijos vadovą, kunigaikščių Torlonia šeimos palikuonį, tardamas: „vertinu kiekvieną už kasdienį tarnavimą labiausiai stokojantiems (Romos) mieste. Jau daug metų šv. Petro draugija yra graži pagalbos ir paramos vargšams tikrovė“.

Pasak popiežiaus, toks turi būti Bažnyčios veidas: ji niekada nestovi vietoje, peržengia ribas, eina link alkstančių brolių ir seserų, išklauso, dalinasi, būna šalia.

„Savo veikloje nesigėdykite sužaloto brolio kūno, bet kiekviename kenčiančiame ir stokojančiame asmenyje mokėkite įžvelgti Kristaus veidą. Būkite drąsūs krikščioniško gailestingumo misionieriai ir nenuilstamai liudykite Dievo gerumą ir gailestingumą, tapdami paguoda trapiems ir viltį praradusiems žmonėms“, - linkėjo Šventasis Tėvas. Jis patarė žvelgti į įvairius artimo meilės apaštalus, kurie yra pripažinti šventaisiais ir palaimintaisiais, ir patiems eiti tokiu pat šventumo keliu.

“Patikiu jus, jūsų artimuosius ir jūsų misiją Šventajai Mergelei – Salus Popoli romani, šventųjų Petro ir Pauliaus užtarimui. Jūs prašau remti mano tarnystę malda. Laiminu iš visos širdies”, - sakė Šventasis Tėvas. (RK / VaticanNews)

2018 gegužės 12, 12:50