Paieška

Vatican News

Popiežius Argentinos jaunimui: Jėzus mus siunčia jo vardu gydyti pasaulio žaizdas

Popiežius Pranciškus pasiuntė video žinią Arentinos jaunimo atstovams, dalyvavusiems nuo penktadienio iki sekmadienio Rosario mieste vykusiame susitikime.

„Jaunuoliai ir jaunuolės, džiugiuos galėdamas kreiptis į jus šia video žinia ir tokiu būdu dalyvauti Rosario vykstančiame nacionaliniame jaunimo susitikime“, sakė popiežius, prisipažindamas, kad šio sveikinimo paprašė šalies vyskupai ir popiežius labai mielai sutiko pasveikinti jaunimą. „Dėkoju jums už visas jūsų pastangas, dėkoju, kad žengiate pirmyn su džiaugsmu, tikėjimu ir viltimi, dalydamiesi savo troškimais. Dėkoju už užkrečiamą entuziazmą. Kur jaunimas - ten nėra ramybės. Dėkoju jums už meilę Kristui ir broliams, kurios po šios susitikimo bus dar daugiau“.

Po šio sveikinimo, video žinioje sekė dar gana ilga popiežius kalba, kurioje jis apie krikščionišką jaunimo savivoką ir pašaukimą kalbėjo, kaip jam įprasta, pasitelkdamas tris raktažodžius.

Pirmasis žodis – „buvimas“ (artumas). Jėzus yra su mumis istorijoje. Ir šiandien mes sutinkame Jėzų, jis mus pagydo; jis ir mus siunčia į pasaulį, kad jo vardu liudytume jo artum, jo buvimą su mumis, kad jo vardu gydytume pasaulio žaizdas.

Antrasis žodis – „bendrystė“. Būdami vieni, nuo kitų atsiriboję, negalime rašyti pasaulio istorijos. Turime keliauti kartu kaip viena tauta. Dievo tauta – tai Bažnyčia, tai visi geros valios žmonės, jaunimas ir suaugusieji, sergantys ir sveiki, nusidėjėliai žmonės, nes juk tokie visi esame. Popiežius priminė, artėjantį jaunimui skirtą Vyskupų Sinodą, kuris, yra Dievo tautos keliavimo kartu išraiška. Popiežius paminėjo platų atgarsį, kurio sulaukė kvietimas jaunimui įsijungti į parengiamuosius Sinodo darbus, taip pat prašė malda palydėti visą tolimesnę Sinodo eigą.

Trečiasis žodis – „misija“. Visi esame pašaukti būti išeinančia, į pasaulį siunčiama Bažnyčia, neužsidariusia savo schemose ir patogumuose, bet einančia sutikti kitų. Turime būti Bažnyčia – samariete, gailestinga, atvira dialogui, mokančia išklausyti. Jėzus mus siunčia į pasaulį, kad liudytume jo meilę ir gerumą visiems mūsų laikų vyrams ir moterims, kalbėjo popiežius Argentinos jaunimui pasiųstoje video žinioje. (JM / VaticanNews)

2018 gegužės 27, 08:00