Paieška

Vatican News
Popiežiaus bendroji audiencija Popiežiaus bendroji audiencija  (ANSA)

Popiežiaus katechezė apie krikšto malonės Sutvirtinimo sakramentą

Prieš savaitę vykusiosios bendrosios audiencijos metu užbaigęs katechezę apie Krikštą, šį trečiadienį popiežius Pranciškus kalbėjo apie Sutvirtinimą – apie sakramentą, kuris „sutvirtina“ krikšto malonę.

Krikštu mes gimstame dieviškajam gyvenimui, - sakė popiežius, pradėdamas katechezę. Žengę šį pirmą žingsnį, turime gyventi kaip Dievo vaikai, turime stengtis būti panašūs į Kristų, kuris veikia Bažnyčioje, turime  dalyvauti jo misijoje pasaulyje. Tai įmanoma gavus patepimą Šventąją Dvasia. Be jos mes nieko negalime – „Be Tavųjų dovanų viskas žmoguje skurdu”, skelbia Sekminių sekvencija. Kaip visą Jėzaus gyvenimą lydėjo Šventoji Dvasia, taip ir Bažnyčios ir kiekvieno jos nario gyvenimui vadovauja ta pati Dvasia.

Jėzus buvo pradėtas iš Šventosios Dvasios. Jėzui prie Jordano pradedant savo misiją, Šventoji Dvasia nusileido ant jo ir juo pasiliko. Jėzus tai aiškiai patvirtina Nazareto Sinagogoje: „Viešpaties Dvasia ant manęs“. Jėzus yra pilnas Šventosios Dvasios ir pats yra Tėvo pažadėtos Dvasios davėjas. Prisikėlimo dienos vakarą Jėzus kvėpė į apaštalus ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią“. Šventoji Dvasia galingai nusileido ant apaštalų Sekminių dieną. Prisikėlusio Jėzaus „kvėpavimas“ pripildo Bažnyčios plaučius gyvybės. Pripildyti Šventosios Dvasios apaštalai ima drąsiai skelbti didžius Dievo darbus.

Šventoji Dvasia veikia visuose sakramentuose, - tęsė popiežius, - tačiau jos veikimas akivaizdžiausiai matomas Sutvirtinimo sakramente, kuriuo tikintieji Šventąją Dvasią gauna kaip dovaną. Jei krikšte Šventoji Dvasia mus panardina Kristuje, tai sutvirtinime Kristus mus pripildo Šventosios Dvasios, suteikia mums misiją būti jo liudytojais, įjungia mus į savo gyvenimą ir misiją, pagal dangiškojo Tėvo planą.

Pagal ką mes matome, kad žmogus yra gavęs Šventąją Dvasią? Pagal tai ar daro Dvasios įkvėptus darbus, ar taria Dvasios išmokytus žodžius. Krikščioniškas liudijimas – daryti tik tai, ko nori Kristaus Dvasia, suteikianti mums jėgų tai daryti. (JM / VaticanNews)

Popiežius: Be Šventosios Dvasios nieko negalime
2018 gegužės 23, 12:30