Paieška

Vatican News
Popiežiaus vizitas Tor de Schiavi Švenčiausiojo Sakramento parapijoje Popiežiaus vizitas Tor de Schiavi Švenčiausiojo Sakramento parapijoje  (Vatican Media)

Meilė nėra tas pat, ką pamatome filme

„Meilę pamatome darbuose, ne žodžiuose“. Popiežius Pranciškus lankydamasis vienoje Romos parapijoje sekmadienio popietę priminė Jėzaus raginimą: „pasilikite mano meilėje“. Mišių metu popiežius suteikė sutvirtinimo Sakramentą reta liga sergančiai mergaitei ir jos motinai.

Mišių homilijoje, pasakytoje Tor de Schiavi Švenčiausiojo Sakramento parapijoje, Šventasis Tėvas komentavo šeštojo Velykų sekmadienio Evangelijos skaitinį, kuriame evangelistas Jonas perdavė Jėzaus atsisveikinimo kalbą per Paskutinę vakarienę.

„Pasilikite mano meilėje“ reiškia daryti tai, ką Jėzus padarė žmonėms, sakė popiežius. Tai reiškia tarnauti, paaukoti savo gyvenimą, padėti.

Meilė nėra tas pats, ką pamatome filme

Meilė nėra tas pats, ką pamatome filme.

„Meilė konkreti“, sakė popiežius. Jis paminėjo apsilankymą naujame globos centre parapijos neįgaliesiems, kurį palaimino. „Centras pavadintas „Džiaugsmo namais“, tačiau jie turėtų vadintis „Meilės namai“, sakė Pranciškus, nes juose rūpinamasi kitais, jiems padedama, prisiimama atsakomybė už jų gerovę. To galime mokytis iš Jėzaus, iš to, ką jis darė ir kaip gyveno.

„Kaip pamatuoti meilės karštį? Pagal liežuvį“, tęsė popiežius kreipdamasis homilijoje į savo vyskupijos parapijiečius. Iš to, ką pasakau apie artimą, galima spręsti apie mano nusistatymą. Apkalbėti, šmeižti, - visa tai nesuderinama su meile. „Pasilikimas meilėje“, apie kurį kalbama Evangelijoje, yra susijęs ir su kalbėjimu.

Popiežius pajuokaudamas sakė parapijiečiams, kad jei visa parapija sugebėtų nekalbėti blogai apie kitus, ją būtų galima kanonizuoti! „Tad stenkitės neapkalbėti kitų. O jei reikia, yra būdas to išvengti: prikąskite sau liežuvį! Jis patins, bet tikriausiai daugiau taip nekalbėsite“.

Mišių metu Šventasis Tėvas suteikė Sutvirtinimo sakramentą reta liga sunkiai sergančiai mergaitei ir jos motinai. Pasak parapijos klebono, mergaitės vardu Maja, sutvirtinimas buvo iškalbus ženklas visiems. Pakalbintas Šventojo Sosto portalo Vatican News žurnalisto, klebonas kun. Maurizio Mirilli prisiminė Anglijoje praėjusią savaitę mirusį berniuką Alfie: „Mergaitės sutvirtinimas buvo iškalbus ženklas visų retomis ligomis sunkiai sergančių vaikų atžvilgiu; tai buvo geriausias atsakymas į Alfie ir visų panašiai sergančių vaikų istoriją. Mergaitė Maja serga panašia liga, kuria sirgo Charlie Gard ir Alfie Evans.

Lankydamas parapiją popiežius susitiko ir pabendravo su vaikais, jaunimu ir seneliais, vizito pabaigoje išėjo į  šventorių palaiminti visų, kuriems nebuvo vietos viduje, paprašė neužmiršti jo maldose, pasilikti meilėje ir suprasti, kad meilė yra tarnystė. (SAK/VaticanNews)

2018 gegužės 07, 11:01