Paieška

Vatican News
Popiežius Pranciškus ir arkivysk. A. Becciu Popiežius Pranciškus ir arkivysk. A. Becciu 

Arkivysk. A. Becciu patvirtintas Popiežiaus delegatu Maltos Ordine

Popiežius Pranciškus parašė laišką Vatikano Valstybės sekretoriaus pavaduotojui arkivysk. Angelo Becciu ir patvirtino jau pernai jam suteiktus įgaliojimus būti Popiežiaus delegatu Maltos Ordine.

Jonas Malinauskas - Vatikanas

Šiuo popiežiaus sprendimu užbaigiamas dvejus metus trukęs Ordino valdymo krizės laikotarpis. Krizė prasidėjo kai dėl vidinių nesutarimų buvo pašalintas iš pareigų Maltos Ordino Didysis kancleris Albrecht von Boeselager. Jam nesutinkant su sprendimu, buvo sudaryta Šventojo Sosto komisija, kuri turėjo viską ištirti ir informuoti popiežių. Reaguodamas į komisijos paskyrimą, tuometinis Didysis Magistras Matthew Festing pareiškė, kad tai pažeidžia Maltos Ordino savarankiškumą. Šventojo Sosto reakcija buvo kategoriška. Nors Maltos Ordinas, kaip suverenus tarptautinės bendruomenės subjektas, yra visiškai nepriklausomas politinėje plotmėje, jis tuo pat metu būdamas ir katalikų vienuolija, yra pavaldus popiežiui. Dėl to Maltos Ordino Didžiajam Magistrui teko atsistatydinti.

Jau pernai vasario mėnesį popiežius Pranciškus paskyrė arkivyskupą Becciu savo delegatu ir įgaliojo jį prižiūrėti Ordino valdžios atsinaujinimo procesą. Pernai vasarą buvo sušauktas Ordino tarybos posėdis, kuris laikinuoju vadovu išrinko italą klasikinės filologijos profesorių Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto. Dabar, po beveik metų, balandžio 29 d. Giacomo Dalla Torre buvo išrinktas Maltos Ordino Didžiuoju Magistru. Pareigas jis pradėjo eiti gegužės 2 d. davęs priesaiką popiežiui. Popiežiaus vardu Didžiojo Magistro priesaiką priėmė jo delegatas Ordine arkivysk. Angelo Becciu.

2018 gegužės 04, 15:16