Paieška

Vatican News
Popiežius Pranciškus tarp piligrimų Popiežius Pranciškus tarp piligrimų  (ANSA)

Popiežius piligrimams: siekite šventumo mažais gestais, kasdien

Nuo pat ankstyvo šeštadienio, balandžio 21 dienos ryto šv. Petro aikštėje pradėjo būriuotis maldininkai iš dviejų Italijos vyskupijų - Bolonijos ir Cesenos-Sarsinos. Po dviejų valandų šventės kartu, giedant, meldžiantis, klausantis liudijimų, piligrimus pasveikino ir popiežius Pranciškus.

Romanas Kazakevičius - Vatikanas

Kreipdamasis į juos, Šventasis Tėvas prisiminė savo kelionę, praėjusių metų rudenį, į jų vyskupijas ir kai kurias tos kelionės temas bei įvykius: popiežiaus Pijaus VI gimimo trijų šimtų metų jubiliejų, taip pat Cesenoje gimusį Pijų VII.

Kalbėdamas apie savo įspūdžius, popiežius pasakė, jog tai buvo „Apvaizdos dovana galėti patvirtinti ir sustiprinti tikėjimo ir priklausymo Bažnyčiai jausmą, kuris neišvengiamai turi virsti artimo meilės veiksmais, ypač pažeidžiamiausiems. (...) Būdami tokių svarbių ganytojų ir evangelizuotojų įpėdiniais esate kviečiami eiti tuo pačiu keliu, dosniai įsipareigodami skelbti Evangeliją savo bendrapiliečiams, liudyti jį darbais, kurie nebūtinai turi būti dideli. Krikščionys yra meilės, brolybės, vilties raugas daugybe mažų kasdienių gestų“.

Pranciškus taip pat prisiminė, kad kitas jo kelionės į Bolonijos ir Cesenos-Sarsinos vyskupijas motyvas buvo Eucharistinis kongresas, kuris subūrė daug žmonių apink eucharistinį Jėzų. Popiežius palinkėjo, kad tai tęstųsi laike, nesilpnėtų, tačiau augtų ir duotų vaisių visos bendruomenės tikėjimo kelyje. Nes Eucharistijos šventimas ir valgymas kartu iš tiesų mus daro broliais, perkeičia gyvenimą tiek pavienių asmenų, tiek visos bendruomenės. Viešpats Jėzus įsteigė Eucharistiją tam, kad „liktume jame ir sudarytume vieną kūną, kad iš svetimų ir abejingų vienas kitam taptume vieningais ir broliais. Eucharistija mus sutaiko ir suvienija, nes maitina bendruomeninį ryšį ir skatiną dosnumą, atleidimą, pasitikėjimą artimu, dėkingumą“. Eucharistija, pridūrė popiežius, ugdo meilei ir tai teisingumo formai, kuria yra gailestingumas.

Siekite šventumo: mažais gestais, diena po dienos

Šventasis Tėvas paprašė savo klausytojų būti misionieriškais, nes mūsų laiko vyrams ir moterims reikia sutikti Jėzų, pažinti Jo meilės ir vilties Evangeliją. O kad tai įvyktų, tikintieji turi būti pasiruošę dovanoti save ir dalintis ta džiaugsmo dovana, kurią patys gavo, eiti šventumo keliu, kiekvienas pagal savo pašaukimą.

Šventumas yra misija, šventumas taip pat yra kiekvieno žmogaus širdies troškimo pilnas išsipildymas. Šventumas yra kelias, diena po dienos, nuo krikšto šaltinio iki dangaus vartų, savo konkrečiame gyvenime priimant Evangeliją. „Nepavarkite ieškoti Dievo ir jo Karalystės virš visų kitų dalykų, įsipareigoti artimui, paprastais ir broliškais būdais“, linkėjo popiežius Pranciškus dviejų centrinės Italijos vyskupijų maldininkams, melsdamas ir Dievo Motinos užtarimo.

2018 balandžio 21, 16:34