Paieška

Vatican News
Popiežius Pranciškus pietauja su vargšais Pauliaus VI audiencijų salėje 2017 lapkričio 19 d Popiežius Pranciškus pietauja su vargšais Pauliaus VI audiencijų salėje 2017 lapkričio 19 d  (@L'Osservatore Romano)

Popiežius: Pasišvęsdami vargstantiesiems būsime autentiški meilės apaštalai

Popiežius Pranciškus pasveikino Italijos „Caritas“ nacionalinio suvažiavimo dalyvius, prašydamas kuo didesnio artumo vargstantiesiems.

Saulius Augustinas Kubilius – Vatikanas

Popiežius Pranciškus kviečia kuo didesniu pasišventimu paskutiniesiems ir labiausiai vargstantiems pasiekti visus žmogiškus ir egzistencinius paribius, kad būtume autentiški meilės apaštalai. Popiežius kreipėsi į Italijos Bažnyčios vyskupijų keturiasdešimtojo nacionalinio „Caritas“ suvažiavimo, susirinkusio pirmadienį Abano Terme, Paduvoje, dalyvius. Suvažiavime tema „Jaunatviška bendruomenė ta, kuri dalijasi“ dalyvauja 220 Italijos „Caritas„ padalinių, kuriems atstovauja per 600 vadovų ir darbuotojų.

Popiežiaus vardu pasiųstoje sveikinimo telegramoje, jo valstybės sekretorius kard. Pietro Parolin prisiminė garbius Italijos dvasininkus, Bažnyčios „Caritas“ kūrėjus ir vadovus, kurie savo idėjomis ir gyvenimo liudijimu praturtino Bažnyčią paveldu, taip pat ir šiandien duodančiu autentiškos krikščioniškos meilės ir gailestingumo vaisius.

„Vargstantieji yra mūsų „pasas“ į rojų“, pasakė popiežius Pranciškus Romoje švęsdamas pirmąją Pasaulinę varstančiųjų dieną.

„Varstančiuosiuose apsireiškia Jėzus, kuris, „būdamas turtingas, tapo vargdieniu“. Varstančiuosiuose, jų silpnume, glūdi „išganinga jėga“, sakė popiežius prisimindamas apaštalo šv. Pauliaus laišką korintiečiams. O jei pasaulio akyse vargstantieji nedaug verti, būtent jie atveria mums kelią į Dangų, jie – mūsų „pasas“ į rojų. Evangelija mus įpareigoja jais pasirūpinti. Jie yra mūsų tikrasis turtas. Turime jiems ne tik duoti duonos, bet turime su jais taip pat dalintis Dievo Žodžiu, nes pirmiausiai jiems jis yra skirtas. Mylėti vargstančiuos reiškia kovoti su visomis dvasinio ir materialinio skurdo formomis.“

Video: Popiežius: vargstantieji – mūsų „pasas“ į rojų 

Popiežius: vargstantieji – mūsų „pasas“ į rojų

„Šiandien klauskime savęs: kas man gyvenime svarbu, į ką aš investuoju? Ar į praeinančius turtus, kurių pasauliui niekad negana, ar į Dievo turtus, kurie laiduoja amžinąjį gyvenimą? Turime rinktis: gyvename, kad būtume turtingi žemėje, ar kad laimėtume dangų?“

„Nesiekime to kas mums nebūtina, bet siekime kitų laimės, tuomet ir mums nestings nieko kas yra tikrai vertinga. Viešpats, kuris visada mūsų pasigaili ir kuris mus apdovanoja savo talentais, teduoda mums išminties siekti to kas tikrai vertinga ir drąsiai mylėti ne žodžiais, bet darbais“.

Pasaulinę varstančiųjų dieną įsteigė popiežius Pranciškus, pirmąjį kartą ji švęsta 2017 m. lapkričio 19 dieną.

Kviesdamas švęsti Pasaulinę vargstančiųjų dieną, popiežius žinioje be kita ko paragino šiais žodžiais:

„Ši nauja Pasaulinė diena tetampa stipriu raginimu mūsų, tikinčiųjų, sąžinei, kad vis labiau įsitikintume tuo, jog dalijimasis su vargšais leidžia mums suprasti giliausią Evangelijos tiesą. Vargšai nėra problema: jie yra ištekliai, iš kurių galime semtis, kad priimtume Evangelijos esmę ir ja gyventume.“

2018 balandžio 17, 13:39