Paieška

Vatican News
Popiežius įšventino 16 kunigų Popiežius įšventino 16 kunigų  (AFP or licensors)

Gerojo Ganytojo sekmadienį popiežius įšventino 16 kunigų

Šventasis Tėvas sekmadienio rytą Šv. Petro bazilikoje aukojo Ketvirtojo Velykų – Gerojo Ganytojo – sekmadienio Mišias ir jų metu suteikė kunigystės šventimus šešiolikai diakonų, baigusių Romos kolegijas ir kunigų seminarijas, kurių vienuolika kunigo tarnystę vykdys Romos vyskupijoje.

Šventindamas kunigus arba konsekruodamas vyskupus popiežius skaito bendrąją homiliją, paskelbtą šventimų apeigyne. Joje visų prima primenama, kad Jėzus Kristus yra Naujojo Testamento Vyriausiasis kunigas ir kad jo dėka ir jame visa Dievo tauta vykdo kunigiškąją misiją. Tačiau kai kuriems savo mokiniams Viešpats suteikia pašaukimą, kad Dievo tautoje jo vardu vykdytų mokytojo, kunigo ir ganytojo misiją.

„Jūs, brangieji sūnūs, - kreipėsi popiežius į vyrus, kuriems buvo suteikiami kunigystės šventimai, - gerai įsisąmoninkite, kad vykdydami mokymo pašaukimą, dalyvausite Kristaus, vienintelio mokytojo misijoje. Dalykitės su visais Dievo Žodžiu, kurį jūs patys džiugiai priėmėte. Skaitykite jį ir uoliai medituokite, kad tikėtumėte tuo, ką skaitote; mokykite to, ko su tikėjimo išmokote; gyvenkite tuo, ko mokote“.

„Prašau, nepavarkite būti gailestingi. Atsiminkite ir savo nuodėmes, savo varganumą, kurį Jėzus atleidžia. Būkite gailestingi.“

„Jūsų rankomis visos Bažnyčios vardu ant altoriaus nekruvinu būdu bus aukojama Kristaus auka. Gerai supraskite šios aukos kilnumą, atspindėkite jį savo gyvenime. Krikštu jūs įjungsite į Dievo tautą naujus narius, Atgailos sakramentu Kristaus ir Bažnyčios vardu atleisite nuodėmes“. „Čia stabteliu ir jus prašau, - įterpė Pranciškus, - nepavarkite būti gailestingi. Atsiminkite ir  savo nuodėmes, savo varganumą, kurį Jėzus atleidžia. Būkite gailestingi“. „Šventuoju aliejumi teiksite paguodą sergantiesiems, vadovaudami šlovinimui ir maldai jūs būsite Dievo tautos ir visos žmonijos balsas.  Atsiminkite, kad jūs buvote išrinkti tarp žmonių ir paskirti jų labui rūpintis dieviškais reikalais, tad džiugiai ir su meile vykdykite Kristaus kunigiškąją tarnystę, stengdamiesi patikti ne sau, bet Dievui. Visada prieš akis turėkite Gerojo Ganytojo pavyzdį“.

Popiežius naujiems kunigams: būkite gailestingi
2018 balandžio 22, 11:56