Paieška

Sekmadienio ryto Mišios. Už ganytojus ir medikus, kurie dovanojo gyvybę

Gegužės 3 dienos, Gerojo Ganytojo sekmadienio ryto, šv. Mišias popiežius skyrė ganytojams ir gydytojams, kurie rūpinasi žmonėmis, ypač tiems, kurie už juos atidavė gyvybę. Penkiasdešimtą kartą Šventojo Tėvo ryto Mišios buvo transliuotos tiesiogiai interneto, radijo ir televizijos kanalais. Šios transliacijos pradėtos Pranciškui norint būti arčiau tikinčiųjų ir visų tų, kurie patiria sunkumus dėl pandemijos. Kiekvienas Mišias popiežius pradeda maldos intencija. Jis meldėsi už ligonius, šeimas, darbininkus, dvasininkus, medikus, politikus, mokytojus ir mokinius, už vienybę, kūrybingumą ir protingumą pandemijos metu. Šį sekmadienį popiežius vėl meldėsi už kunigus ir medikus.

„Po trijų savaičių nuo Viešpaties Prisikėlimo minėjimo, ketvirtąjį Velykų sekmadienį, Bažnyčia švenčia Gerojo Ganytojo šventę, mini Jėzų, Gerąjį Ganytoją. Galvoju apie daugybę ganytojų, kurie pasaulyje dovanoja gyvybę už tikinčiuosius, taip pat ir šios pandemijos metu. Daug, daugiau nei šimtas netekčių čia, Italijoje. Taip pat galvoju apie kitus ganytojus, kurie rūpinasi žmonių gerove, apie medikus. Daug kalbama apie gydytojus, apie jų darbą, ir turime žinoti, kad vien Italijoje netekome 154 medikų, kurie atliko savo pareigas. Tegu šių ganytojų kunigų ir ganytojų medikų pavyzdys padeda mums rūpintis šventąja Dievo tauta“, – sakė popiežius.

Homilijoje popiežius komentavo dienos skaitinius, kuriuose Jėzus pristatomas ir pats prisistato kaip Gerasis Ganytojas. „Jūs buvote tarsi paklydusios avys, o dabar sugrįžote pas savo sielų ganytoją ir sargą“, – rašo apaštalas Petras. „Viešpats yra mano Ganytojas – man nieko nestinga“, – atitaria 22 psalmė. Evangelijos pagal Joną 10 skyriuje Jėzus mokiniams paaiškina, jog yra Gerasis Ganytojas ir saugūs vartai, o avys moka Jį atpažinti. Jėzus perspėjo, jog avių ieško svetimieji, vagys, plėšikai – ne dėl jų gėrio, o dėl savo tikslų.

„Taip pat Bažnyčios istorijoje būta daug tokių, kurie išnaudojo ar pasinaudojo kaimene. Juos domino ne kaimenė, o karjera, politika, pinigai. Tačiau kaimenė juos atpažįsta, juos visada atpažino ir ėjo Dievo ieškoti savo keliais“, – sakė Pranciškus. Panašiai, pasak jo, kaimenė atpažįsta gerą ganytoją, kuriuo galima pasitikėti, kuris rūpinasi kaimene. Kaimenė pasitiki Jėzumi ir tokiu ganytoju, kuris panašus į Jėzų. Ganytojo stilius turi būti toks, kaip Jėzaus, nėra kito.

Kristus „kentėjo už jus, palikdamas jums pavyzdį, kad eitumėte jo pėdomis. Jis nepadarė nuodėmės ir jo lūpose nerasta klastos. Šmeižiamas jis neatsikirtinėjo, kentėdamas negrasino“, – dar kartą citavo pirmąjį apaštalo Petro laišką popiežius. Jėzus buvo romus. Viena iš gero ganytojo savybių yra romumas. Nėra geras ganytojas tas, kuris jo neturi. Už to kažkas slypi. Ganytojas yra švelnus, pats jo buvimas perteikia švelnumą, jis pažįsta savo avis, šaukia kiekvieną vardu, rūpinasi kiekviena. Ir jei sugrįžęs pamato, kad vienos trūksta, išeina jos ieškoti, nepaisant visos dienos nuovargio. Ją atradęs, parsineša ant pečių. Toks yra geras ganytojas, toks yra Jėzus, tokia yra Bažnyčia. Bažnyčia ieško Jėzaus, o Jis ją saugo.

„Šis sekmadienis yra gražus – taikos, švelnumo, romumo sekmadienis, nes mūsų ganytojas mumis rūpinasi. Viešpats yra mano Ganytojas – man nieko nestinga“, – sakė popiežius Pranciškus.

Popiežiaus audiencija ACLI nariams. Ši šv. Juozapo Darbininko statula šiuo metu yra šv. Mortos namų koplyčioje
Popiežiaus audiencija ACLI nariams. Ši šv. Juozapo Darbininko statula šiuo metu yra šv. Mortos namų koplyčioje

Šventasis Tėvas Mišių dalyvius nuotoliniu būdu pakvietė priimti dvasinę Komuniją, pagarbinti Švenčiausiąjį Sakramentą, apeigų pabaigoje suteikė eucharistinį palaiminimą. Popiežius taip pat padėkojo krikščionių darbininkų asociacijoms (ACLI) už šv. Juozapo Dailidės statulą, kuri gegužės 1-ąją, minint šv. Juozapo Darbininko šventę, buvo atgabenta į šv. Mortos namų koplyčią ir kurį laiką čia liks. Šią statulą 1956 metų gegužės 1-ąją pašventino Pijus XII, ji laikoma ACLI būstinėje Romoje. (RK / Vatican News)

2020 gegužės 03, 08:44
Skaityk viską >