Paieška

Vatican News

Popiežius: melskimės už netekusius darbo

Pirmadienio rytą popiežius Pranciškus aukojo Mišias už žmones, kurie dėl pandemijos neteko darbo. Homilijoje, komentuodamas šios dienos Evangeliją, popiežius sakė, kad krikščioniškasis mokymas nėra statiškas, bet Šventoji Dvasia mums padeda vis geriau suprasti Jėzaus žodžius.

„Šiomis dienomis daug žmonių neteko darbo, nebuvo priimti atgal į darbą, nes buvo nelegaliai įdarbinti. Melskimės už mūsų brolius ir seseris, kurie kenčia dėl darbo stokos.“

Popiežius taip pat pasveikino Italijos Termoli vyskupijos prie Adrijos jūros tikinčiuosius. Šią dieną jie mini šv. Timotiejaus palaikų atradimo 75-ąsias metines. Pradėjus remontuoti nuo karo veiksmų nukentėjusią katedrą, 1945 m. gegužės 11 d. kriptoje buvo surastos. šv. Timotiejaus – šv. Pauliaus mokinio ir bendražygio – relikvijos, kurios į šį Italijos miestą buvo atgabentos iš Konstantinopolio tryliktojo amžiaus pradžioje.

Penktosios Velykų savaitės pirmadienio Evangelijoje Jėzus sako: „Šventoji Dvasia, kurią mano vardu Tėvas atsiųs, – išmokys jus visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs“ (Jn 14, 26). Mus lydi Tėvo ir Sūnaus mums atsiųsta Šventoji Dvasia. Ji mums padeda gilintis į slėpinį, padeda suprasti Jėzaus mokymą ir brandinti savo tikėjimą, kalbėjo popiežius. Krikščioniškasis mokymas nėra statiškas, bet vis auga. Šventoji Dvasia neleidžia, kad tikėjimo supratimas sustotų ir nesivystytų mumyse. Šventosios Dvasios dėka mes sugebame vis geriau suprasti, ką Jėzus skelbė. Ji mums primena Jėzaus žodžius. Ji mus žadina, mums primena tą dieną, kurią susitikome su Viešpačiu, arba ir tą, kai galbūt ėmėme nuo jo tolti. Ji mums primena visą išganymo istoriją, mūsų gyvenimo kelionės istoriją. Ji mums padeda suprasti ir tai, ką dabar darome, atpažinti gerus pasirinkimus ir klaidas. Ji kiekvieną dieną mums padeda rinktis, priimti mažus ir didelius sprendimus. Ji visko mus moko, viską padeda suprasti, viską atsiminti ir būti įžvalgiems.

Jėzus nepaliko mūsų vienų, jo vardu Tėvas mums atsiuntė Globėją – Šventąją Dvasią. Melskime malonės neprarasti šios didžios dovanos, kurią visi gavome per krikštą, sakė Pranciškus. (JM / Vatican News)

2020 gegužės 11, 08:02
Skaityk viską >