Paieška

Popiežius: melskimės, kad Dievas mus išvaduotų iš visų pandemijų

Ketvirtadienio rytą aukodamas Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje popiežius Pranciškus meldėsi, kad žmonija kuo greičiau būtų išvaduota iš koronaviruso pandemijos. Popiežius prašė maldoje atsiminti ir kitų mūsų laikų negandų – bado ir karų – aukas.

„Vyriausiasis komitetas žmogiškajai brolybei įgyvendinti šią dieną paskelbė maldos ir pasninko diena, paragino melsti gailestingąjį Dievą, kad mūsų pasigailėtų dabartiniu tragišku pandemijos metu. Visi esame broliai. Šv. Pranciškus sakė: „Visi yra broliai“. Dėl to mes, visų religijų vyrai ir moterys, šiandien meldžiamės ir atgailaujame, prašydami pagijimo nuo šios pandemijos malonės.“

Homilijoje popiežius Pranciškus komentavo ne šią dieną minėtos apaštalo šv. Motiejaus šventės skaitinius, bet Ninivės miesto atsivertimą, apie kurį kalbama Jonos knygoje. Dievo siųstas pranašas Jona paskelbė, kad, jei Ninivės gyventojai neatsivers, jų miestas bus sunaikintas. Ninivė atsivertė, miestas buvo išgelbėtas nuo sunaikinimo, žmonės išsigelbėjo iš pandemijos.

Šiandien mes visi – visų tikybų broliai ir seserys – meldžiamės, kad pasibaigtų pandemija. Dabartinio skausmo metu mus vienija brolybė, kalbėjo Pranciškus. Mus prislėgė bejėgiškumas, matėme, kiek daug žmonių mirė vienatvėje, toli nuo savo artimųjų. Matome, kiek daug žmonių slegia pandemijos ekonominės pasekmės, ir žinome, kad jos bus dar sunkesnės. Visi turime melstis. Kas nors galbūt pasakys, kad toks raginimas melstis – tai religinis reliatyvizmas. Taip nėra. Kiekvienas meldžiamės Dievui, kaip esame išmokę. Visi esame broliai ir seserys, kurie meldžiasi pagal savo papročius ir religiją. Prašome Dievą, kad atleistų mums nuodėmes ir sustabdytų pandemiją. Šiandien – brolybės diena. Šiandien – atgailos ir maldos diena.

Ši pandemija mus užgriuvo kaip tvanas, tačiau yra ir kitų pandemijų, kurių mes nematome, nusisukame nuo jų, esame abejingi kitoms tragedijoms, sakė popiežius. Turime matyti kitas pandemijas – badą ir karus. Turime matyti daugybę žmonių slegiančias nelaimes ypač šią dieną, kai visi, kiekvienas pagal savo tikybos tradiciją, meldžiamės, pasninkaujame ir darome gerus darbus. Dievas matė Nininvės gyventojų atsivertimą ir sustabdė pandemiją. Melskime, kad Dievas laimintų mus ir mūsų pasigailėtų. (JM / Vatican News)

2020 gegužės 14, 07:54
Skaityk viską >