Paieška

Vatican News

Popiežius meldėsi už tuos, kurie laidoja

„Šiandien melskimės už tuos, kurie laidoja mirusiuosius šios pandemijos metu. Laidoti mirusiuosius yra vienas iš gailestingumo darbų. Suprantama, tai nėra malonus dalykas. Melskimės už juos, nes jie taip pat gali užsikrėsti ir rizikuoja gyvybe“, – sakė popiežius Pranciškus gegužės 16 dienos ryto Mišių intencijoje.

Dienos skaitinys iš Evangelijos pagal Joną perteikė Jėzaus perspėjimą mokiniams: „Jei pasaulis jūsų nekenčia, tai žinokite – jis manęs nekentė pirmiau negu jūsų. Jei jūs būtumėte pasaulio, jis mylėtų jus kaip savuosius. Kadangi jūs – ne pasaulio, bet aš jus iš pasaulio išskyriau, todėl jis jūsų nekenčia (žr. Jn 15, 18–21).

Jėzus daug kartų kalba apie pasaulį ir jo priešiškumą, neapykantą. Tai buvo skirta Jėzui, bus skirta ir mums. Tačiau paskutinės vakarienės maldoje Jėzus neprašo, kad jo mokiniai būtų paimti iš pasaulio, tačiau kad būtų apsaugoti nuo pasaulio dvasios. 

„Manau, kad galime paklausti: kokia yra pasaulio dvasia? Kas yra supasaulėjimas, kuris galėjo alsuoti neapykanta ir sunaikinti Jėzų, jo mokinius, taip pat sugadinti juos, sugadinti Bažnyčią?“, – kalbėjo popiežius Pranciškus. – „Kas ta pasaulio dvasia, kas tai – mums naudinga apie tai pagalvoti.“

Supasaulėjimas yra gyvenimo (projekto) pasiūlymas. Kai kas galvoja, kad supasaulėjimas yra švenčių rengimas, linksmybės. Supasaulėjimas gali ir tuo pasireikšti, tačiau tai kitas dalykas. 

„Supasaulėjimas yra tam tikra kultūra. Efemeriškumo, vienadieniškumo kultūra. Tai įvaizdžio, makiažo kultūra. „Šiandien – taip, rytoj – ne, šiandien – ne, rytoj – taip“ kultūra. Jos vertybės paviršutinės. Ši kultūra nežino, kas yra ištikimybė, nes keičiasi pagal aplinkybes ir dėl visko derasi, viską parduoda. Tai supasaulėjimo kultūra“, – sakė popiežius. 

Jėzus primygtinai pabrėžia ir meldžia, kad Tėvas mus gelbėtų nuo tokios kultūros. Tai „panaudok ir išmesk pagal savo patogumą“ kultūra. 

„Tai kultūra be ištikimybės. Ji neturi šaknų“, – pakartojo popiežius. Tačiau tai paplitęs gyvenimo būdas, taip pat tarp didelio skaičiaus tų, kurie save vadina krikščionimis. Jie krikščionys, bet priklauso pasauliui. 

Šventasis Tėvas priminė kitą Jėzaus palyginimą apie Dievo Žodžio panašumą į sėklas, kurios metamos į skirtingas dirvas. Pasak Jėzaus, pasaulio rūpesčiai, supasaulėjimas nuslopina Dievo Žodį, neleidžia jam augti. Apaštalas Paulius galatams rašo, kad jie buvo pasaulio, supasaulėjimo vergai. 

„Mane visada, visada sukrečia paskutiniai t. De Lubac knygos „Meditacijos apie Bažnyčią“ puslapiai, paskutiniai trys puslapiai, kuriuose jis kalba būtent apie dvasinį supasaulėjimą. Tai blogiausias dalykas, kuris gali nutikti Bažnyčiai“, – sakė popiežius Pranciškus. Pasak jo, De Lubac neperdeda, nes supasaulėjimas šiaip nėra blogas veiksmas, blogas yra būdas taip gyventi, būdas interpretuoti gyvenimą, krikščionybę. Jis nepakenčia Evangelijos skelbimo, nes tik taip gali išgyventi.

„Žudo“, – pridūrė Šventasis Tėvas, kuris priminė, jog apie kankinius sakoma – nužudyti iš neapykantos tikėjimui. 

Neapsigaukime, perspėjo Pranciškus, kad supasaulėjimas yra tik paviršutiniškas gyvenimo būdas. Supasaulėjimas nėra paviršutiniškas. Jis apima viską. Jis tarsi chameleonas – turi daug spalvų, tačiau esmė ta pati. Tai siūlymas gyventi tam tikru būdu, kuris įsiskverbia visur, taip pat ir į Bažnyčią. 

Popiežius priminė Apaštalų Darbų epizodą apie Paulių, kuris atvyko į Atėnus, atėjo į Areopagą ir buvo nustebintas daugybės altorių dievams, tarp kurių stovėjo ir altorius nežinomam dievui. Jis nutarė pamoksle pristatyti nežinomą Dievą. Iš pradžių atėniečiai jo klausėsi, tačiau išgirdę apie kančią ir nukryžiavimą – pasipiktino ir nuėjo sau. Supasaulėjimas ypač negali pakelti vieno dalyko – kryžiaus papiktinimo. Jis jo netoleruoja. Todėl vienintelis vaistas nuo supasaulėjimo yra dėl mūsų miręs ir prisikėlęs Kristus.

Apaštalas Jonas pažymi, kad tikėjimas yra mūsų pergalė prieš pasaulį, tikėjimas į mirusį ir prisikėlusį Kristų. Tai nėra fanatizmas ar dialogo su visais žmonėmis atsisakymas. 

„Ir štai pergalė, nugalinti pasaulį: mūsų tikėjimas, sako Jonas. Prašykime Šventosios Dvasios paskutinėmis velykinio laiko dienomis atskirti, kas yra supasaulėjimas ir kas yra Evangelija. Neapsigaukime – pasaulis mūsų nekenčia. Pasaulis nekentė Jėzaus, o Jis meldėsi, kad Tėvas mus apsaugotų nuo pasaulio dvasios“, – sakė šeštadienio ryto Mišių homilijoje Šv. Mortos namų koplyčioje popiežius Pranciškus. (RK / Vatican News)

2020 gegužės 16, 07:09
Skaityk viską >