Paieška

Popiežius aukojo Mišias už dirbančiuosius

Gegužės 1-ąją Bažnyčia mini šv. Juozapą darbininką. Penktadienio rytą aukodamas Mišias Vatikano Šv. Mortos namų koplyčioje popiežius Pranciškus meldėsi už visus dirbančiuosius.

„Šiandien, minėdami šv. Juozapo darbininko šventę ir darbininkų dieną, melskimės už visus dirbančiuosius, už visus, kad visi žmonės turėtų galimybę dirbti, gauti teisingą atlyginimą, kad būtų apsaugotas darbo orumas, kad galėtų gėrėtis poilsiu.“

Šv. Juozapo darbininko liturginio minėjimo pirmasis skaitinys iš Pradžios knygos kalba apie Dievo darbą: „Dievas apžvelgė visa, ką buvo padaręs, ir iš tikrųjų matė, kad buvo labai gera“ (Pr 1, 31).

Dievas sukūrė pasaulį, sukūrė žmogų ir suteikė jam misiją dirbti, tvarkyti kūriniją. Pasakodamas apie pasaulio sukūrimą Šventasis Raštas naudoja žodį „darbas“: „Užbaigęs darbus, kuriais buvo užsiėmęs, (Dievas) ilsėjosi septintą dieną nuo visų darbų, kuriuos buvo atlikęs“ (Pr 2, 2). Viską, ką sukūrė, Dievas patikėjo žmogui: dabar žmogus turi saugoti kūriniją, turi dirbti, kad kūrimas būtų tęsiamas ir pasaulis žengtų pirmyn. Žmogaus darbas, sakė Pranciškus, –  tai ne kas kita, kaip Dievo darbo tąsa. Darbas – tai pašaukimas, kurį Dievas žmogui suteikė nuo pat pasaulio sukūrimo.

Darbas padaro žmogų panašų į Dievą, nes dirbdamas ir žmogus tampa kūrėju. Žmogus kuria savo darbu. Toks yra Dievo jam suteiktas pašaukimas. Šventasis Raštas sako, kad viskas, ką Dievas sukūrė, buvo labai gera. Pats darbas yra geras, nes darbu kuriama darna, dauginamas grožis ir gėris. Dėl to darbas yra pirmutinis žmogaus pašaukimas. Tai ir yra orumas, kuris žmogų padaro panašų į Dievą. Darbo orumas.

Darbo orumas, deja, labai dažnai yra paminamas. Iš istorijos žinome apie brutalų elgesį su iš Afrikos į Ameriką gabentais vergais, sakė popiežius, pridurdamas, kad taip buvo ir jo gimtojoje šalyje. Tačiau ir šiandien turime daug vergų, daug dirbančių vyrų ir moterų, iš kurių atimta laisvė: jie priversti dirbti už atlyginimą, kurio vos pakanka pragyvenimui. Tai vergystė, priverstinis darbas, žeidžiantis žmogus orumą. Pasaulyje yra labai daug šitaip dirbančių žmonių.

Popiežius paminėjo prieš kelis mėnesius spaudoje aprašytą atvejį: vienoje Azijos šalyje darbdavys mirtinai sumušė darbininką dėl to, kad jis kažkuo nusižengė. Tam darbininkui mokamas atlyginimas nesiekė pusės dolerio už dieną. Tai vergystė, kuri atima iš žmogaus orumą. Neturime guostis, kad tokie dalykai dedasi tik kažkur labai toli, kad pas mus to nebūna. Išnaudojimas – ir pas mus dažnas reiškinys. Žmonės įdarbinami nesilaikant įstatymų, verčiami dirbti po keliolika valandų per dieną, mokami menki atlyginimai, nepervedamos įmokos į pensijos ir sveikatos apsaugos fondus. Kiekvienas nusižengimas dirbančiojo žmogaus atžvilgiu yra ir nusižengimas žmogaus orumui, sakė popiežius. Dievas visiems suteikė pašaukimą savo darbu būti kūrėjais. Kad šį pašaukimą žmogus galėtų vykdyti, reikalingas teisingumas ir pagarba asmens orumui.

Švenčiant dirbančiųjų globėjo šv. Juozapo darbininko minėjimą popiežius prašė melstis ir už darbdavius, kuriems dabartinis metas yra labai sunkus. Jie iš paskutiniųjų stengiasi tęsti veiklą, neatleisti savo darbuotojų. Melskimės ir už juos, sakė Pranciškus. Prašykime šv. Juozapą, kad mums padėtų ginti darbo orumą, melskime jo užtarimo, kad visi turėtų galimybę oriai dirbti. (JM / Vatican News)

2020 gegužės 01, 12:06
Skaityk viską >