Paieška

Vatican News

Mišios trečiadienio rytą: už žiniasklaidos darbuotojus

Trečiadienio rytą popiežiaus Pranciškaus Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių intencija: už žiniasklaidos darbuotojus, su pasiaukojimu dirbančius pandemijos sąlygomis.

„Šiandien melskimės už vyrus ir moteris, komunikacijos priemonių darbuotojus. Dabartiniu pandemijos metu jie daug rizikuoja ir daug dirba. Viešpats jiems tepadeda savo darbu visada skleisti tiesą.“

Šios dienos Evangelijoje Jėzus sako: „Aš atėjau į pasaulį kaip šviesa, kad visi, kurie mane tiki, neliktų patamsyje“ (Jn 12, 46). Jėzus yra šviesa. Jėzaus misija – šviesti, pradėjo Pranciškus trečiadienio Mišių homiliją. Žinome ir apie Jėzaus šviesos dramą – žmonės jos nepriėmė. „Pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė“ (Jn 1, 11), – sakoma Evangelijos pagal Joną prologe.

Žmonėms, įpratusiems gyventi tamsoje, sunku priimt šviesą. Tamsoje gyvenančio žmogaus akys negali žiūrėti į šviesą. Nuodėmė susargdina mūsų akis. Nesveikos akys vengia šviesos. Kas gi padaro mūsų akis nesveikas? Mūsų ydos, pasaulio dvasia, išdidumas. Dėl šių dalykų tamsoje mes jaučiamės saugiau, nenorime kelti akių į šviesą. Žinome, kad laukia skausmas, jei savo nesveikomis akimis žiūrėsime į šviesą.

Nelengva gyventi šviesoje, nes šviesa parodo visą bjaurastį, su kuria esame apsipratę, ydas, nuodėmes. Tačiau turime žinoti, sakė popiežius, kad jei įsileisime šviesą į savo gyvenimą ir pamatysime jį tokį, koks jis yra, mes neatsidursime prieš neįveikiamą sieną, bet rasime išeitį. Išeitis yra Jėzus, kuris atėjo į pasaulį ne smerkti, bet gelbėti. Jėzus, mūsų šviesa, mums sako: „Drąsos, nebijok šviesos, nebijok pamatyti tai, kas tavo viduje, aš tavęs nesmerkiu, aš atėjau tavęs gelbėti“.

Viešpats mus vaduoja iš mūsų viduje esančios tamsos. Jis mus vaduoja iš tamsos, kuri gaubia mūsų kasdieninį, visuomeninį, politinį, nacionalinį ir tarptautinį gyvenimą. Viešpats vaduoja iš visų sutemų. Tačiau jis prašo, kad mes turėtume drąsos pažvelgti į savo vidų. Turime pamatyti, kokie mes iš tikrųjų esame, kad Viešpats mus išgelbėtų. Nebijokime Viešpaties, sakė popiežius baigdamas homiliją. Jis yra labai geras, romus. Jis yra mums artimas. Jis atėjo mūsų gelbėti. Nebijokime Jėzaus šviesos. (JM / Vatican News)

2020 gegužės 06, 08:07
Skaityk viską >