Paieška

Trečiadienio ryto Mišios. Už žiniasklaidą, kuri padeda neužsidaryti

Trečiadienio rytą Šventasis Tėvas aukojo Mišias šv. Mortos namų koplyčioje. Šį kartą popiežius jas aukojo žiniasklaidos darbuotojų ir jų darbo vardan žmonių karantino metu, taip pat ugdytojų, kurie dirba nuotoliniu būdu, intencijomis. „Šiandien norėčiau paprašyti melstis už visus tuos, kurie dirba žiniasklaidoje, kurie komunikuoja, kad žmonės neliktų visiškai izoliuoti. Taip pat už vaikų ugdymą, kuris padeda ištverti šį karantino laiką“, – sakė popiežius Pranciškus.

Homilijoje popiežius komentavo dienos skaitinį iš Evangelijos pagal Joną (Jn 8, 21–42), kuris pasakojo apie įnirtingą ginčą su fariziejais, apie tai, ką reiškia tiesa, laisvė ir mokinystė.

Anot popiežiaus, Evangelijos pagal Joną aštuntasis skyrius ypatingai kalba apie mūsų tapatybę. Jonas mums pasakoja apie kivirčą su fariziejais ir Rašto aiškintojais, kad suprastume savo tapatybę, Jėzaus tapatybę ir Rašto aiškintojų tapatybę. Jėzus juos įspraudžia į kampą, parodo jų prieštaravimus. O jie galiausiai nesugeba nieko kito, kaip tik plūstis: tai vienas iš liūdniausių puslapių. Tai piktžodžiavimas, jie plūsta Dievo Motiną.

Jį įtikėjusiems žydams Jėzus pataria: „jei laikysitės mano mokymo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai. Jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus“. Čia matome žodį, kuris yra brangus Viešpačiui ir kuris yra pakartojamas daug kartų: laikytis arba, dar tiksliau, likti jame. „Likite manyje“. Likti Viešpatyje. Jis nesako: „gerai mokykitės, išmokite gerai argumentuoti“. Tai savaime suprantama. Viešpats nurodo svarbiausią dalyką, be kurio mums iškiltų didžiausia grėsmė, – likti, laikytis.

Tie, kurie laikosi Jėzaus žodžio ir kurie lieka jame, tie turi krikščionišką tapatybę: „būsite mano mokiniai“. Krikščioniška tapatybė nėra popieriaus lapas, ant kurio užrašyta – „Aš esu krikščionis“. Krikščioniška tapatybė yra mokinystė. Jeigu tu lieki Viešpatyje, jo žodyje, Viešpaties gyvenime – esi jo mokinys. Kitu atveju esi tas, kuris jaučia simpatiją doktrinai, kuris žavisi Jėzumi kaip žmogumi, galbūt daro daug gerų darbų, praktikuoja teisingas vertybes, tačiau ne tai, o mokinystė yra tikroji krikščionio tapatybė.

Mokinystė mums suteikia laisvę: mokinys yra laisvas žmogus, nes lieka Viešpatyje. Tai reiškia laisvai paklusti Šventajai Dvasiai. Kadangi mokinys leidžiasi jos vedamas, jis visada yra tradicijos ir naujovės žmogus, laisvas žmogus. Jo niekada nepavergia ideologijos, taip pat tos, kurios gali atsirasti krikščionybės viduje. Tai Šventoji Dvasia mus įkvepia likti Viešpatyje.

Prašau Viešpaties išminties likti jame ir pažinti Dvasios artumą: Šventosios Dvasios, kuri dovanoja laisvę. Tai yra patepimas. Kas lieka Viešpatyje, tas yra jo mokinys. O mokinys yra pateptasis, Šventosios Dvasios pateptasis. Jis gavo Dvasios patepimą ir jį perduoda. Tai Viešpaties parodytas laisvės ir gyvenimo kelias. Mokinystė yra patepimas, kurį gauna tie, kurie lieka Viešpatyje.

Kaip įprasta, šventųjų Mišių metu popiežius Pranciškus pakvietė priimti dvasinę Komuniją. Mišias Šventasis Tėvas užbaigė trumpa adoracija ir eucharistiniu palaiminimu. (RK / Vatican News)

2020 balandžio 01, 09:39
Skaityk viską >