Paieška

Trečiadienio ryto Mišios: kad nebūtų išdavysčių

Didžiojo trečiadienio Evangelija kalba apie Judo išdavystę. Aukodamas Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje popiežius meldėsi ir prašė kartu su juo melstis, kad Viešpats mus saugotų nuo Judo likimo, kad ypač dabartiniu sunkiu metu nebūtų išdavysčių, kad žmonės atsispirtų pagundai siekti savo naudos, kad neišnaudotų patekusiųjų į nelaimę.

Pradėdamas Mišias popiežius sakė, kad, deja, yra žmonių, kurie pandemijos sąlygomis išnaudoja kitus į bėdą pakliuvusius žmones. Šventasis Tėvas prašė melstis, kad Viešpats paliestų nusikaltėlių, palūkininkų širdis ir kad jie atsiverstų.

Didysis trečiadienis yra vadinamas išdavystės trečiadieniu, nes tai diena, kurią Žodžio liturgija kalba apie išdavystę, apie Judą, kurs parduoda savo Mokytoją. Šiais žodžiais pradėjęs Mišių homiliją, popiežius sakė, kad išdavysčių, prekybos žmonėmis šešėlis dengia visą mūsų istoriją. Gana atsimini prekybą vergais, iš Afrikos gabentais į Ameriką, ar visai neseniai matytą jazidžių mergaičių, parduodamų Daesh kovotojams Sirijoje, tragediją. Ir šiandien judai parduoda žmones išnaudodami juos darbe, nemokėdami teisingo atlyginimo, pamindami jų teises.

Mes nežinome, koks buvo Judo gyvenimas. Jis galbūt buvo visiškai normalus jaunuolis, nes juk Viešpats jį pašaukė būti savo mokiniu, sakė Pranciškus. Tačiau jis tikru mokiniu taip ir netapo. Evangelijoje sakoma, kad Judas mėgo pinigus. Jis netgi pavadintas vagimi. Jį pražudė meilė pinigui. Nuo vagystės iki išdavystės tėra tik mažas žingsnelis, sakė Pranciškus. Kas labai mėgsta pinigus, tas, siekdamas vis daugiau jų turėti, išduoda kitus žmones. Šią taisyklę patvirtina faktai. Judo istorija baigėsi tragiškai. Velnias niekada netęsi gundymo metu duotų pažadų. Jis sugundo, o, kai žmogus nusideda, palieka jį neviltyje.

Pagalvokime apie šio pasaulio judus, kurie išnaudoja žmones, sakė Pranciškus. Pagalvokime apie mažąjį Judą, kuris yra mumyse. Atsiminkime jį, kai turėsime rinktis tarp sąžiningumo ir savanaudiškumo. Visiems mums gresia tapti išdavikais, parduoti, rinktis tai, kas mums naudinga. Visiems gresia pavojus susigundyti pinigais, gėrybėmis, geresniu gyvenimu ateityje. „Judai, kur esi?“ Kiekvienas savęs klauskime: „Judai, manyje esantis mažasis Judai, kur esi?“ (JM / VaticanNews)

2020 balandžio 08, 12:19
Skaityk viską >