Paieška

Popiežius: nors esame atskirti, atsiminkime, kad esame bendruomenė

Penktadienio rytą aukodamas Mišias Šv. Mortos koplyčioje popiežius meldėsi už kūdikių besilaukiančias moteris. Homilijoje prašė neužmiršti, kad, nors dabar esame atskirti vieni nuo kitų, esame Dievo tautos, bendruomenės nariai.

„Norėčiau, kad šiandien pasimelstume už kūdikių besilaukiančias moteris, už nėščias moteris, kurios greit taps mamomis. Dabar joms neramu, susirūpinusios klausia: „Kokiame pasaulyje teks jų vaikams gyventi?“ Melskimės už jas, kad Viešpats suteiktų drąsos ir pasitikėjimo. Pasaulis galbūt bus kitoks, tačiau Viešpats ir toliau jį labai mylės.“

Velykų oktavos penktadienio Mišių Evangelija pasakoja apie stebuklingą žūklę. Mokiniai buvo išplaukę į Genezareto ežerą žvejoti, bet sugrįžo į krantą nieko nesugavę. Tuo metu jiems pasirodė prisikėlęs Jėzus ir dar kartą paragino irtis į gilumą ir užmesti tinklus. Šį kartą jie ištraukė tiek žuvų, kad jos vos tilpo į valtį. Kol Jėzaus nebuvo su jais, jų pastangos buvo bevaisės. Su Jėzumi viskas radikaliai pasikeitė. Jėzaus buvimas su mumis, jo artumas viską keičia.

Pasak popiežiaus, tai turime atsiminti dabartiniu metu, kai dėl pandemijos yra suvaržytas mūsų krikščioniškas bendruomeninis gyvenimas. Daug žmonių negali asmeniškai dalyvauti Mišiose, gali tik sekti jų transliacijas per komunikavimo priemones, negali priimti Komunijos, gali priimti tik dvasinę Komuniją. Toks nenormalus mūsų kaip tikinčiųjų bendruomenės gyvenimas kelia grėsmę ir mūsų tikėjimui, gali jį paversi virtualiu tikėjimu.

„Mūsų kaip krikščionių artumas Viešpačiui visada yra bendruomeninis“, – sakė popiežius. „Taip, mes bendraujame su Viešpačiu asmeniškai, širdyje, tačiau tuo pat metu esame bendruomenė. Artumas be bendruomenės, be Duonos, be Bažnyčios, be Dievo tautos, be sakramentų yra pavojingas. Jis gali virsti gnostiniu artumu, atskiru nuo Dievo tautos.“

Popiežius paminėjo savo pokalbį su vienu vyskupu prieš kelias savaites. Kai buvo nuspręsta, kad dėl pandemijos visos Didžiosios savaitės pamaldos vyks be žmonių, jam paskambino vienas vyskupas ir paklausė, ar nebūtų geriau, jei pamaldose dalyvautų bent kelios dešimtys tikinčiųjų. Pranciškus mano, kad tas vyskupas norėjo jį įspėti: „Būk atsargus, nepaversk Bažnyčios virtualia, nepaversk virtualiais sakramentų“. Bažnyčia, sakramentai, Dievo tauta – visa tai labai konkretu. Šiuo metu Bažnyčios kaip bendruomenės konkretumą turime išgyventi kitais būdais, tačiau negalime leisti jam tapti virtualiu. Viešpats mums tepadeda dabartiniu sunkiu metu išsaugoti tikrą artumą su juo Bažnyčioje, sakramentuose, šventoje Dievo tautoje. (JM / VaticanNews)

2020 balandžio 17, 11:08
Skaityk viską >