Paieška

Popiežius: melskime kūrybingumo malonės

Pirmadienio rytą popiežius aukojo Mišias už menininkus, kurie savo kūrybingumu padeda žmonėms pakelti dabartinius sunkius laikus. Homilijoje Pranciškus prašė atsiminti tą akimirką, kai supratome, kad Viešpats mus myli.

„Šiandien melskimės už menininkus, kurie savo gabumais ir kūrybingumu mums rodo grožio kelią. Viešpats mums visiems tesuteikia malonę būti kūrybingiems dabartiniu metu.“

Pirmadienio Mišių Evangelija kalba apie tai, kas įvyko po duonos padauginimo stebuklo. Minia, pamaitinta stebuklingai padaugintu maistu, norėjo Jėzų paskelbti karaliumi, dėl to Jėzus pasitraukė. Tačiau minia nepaliko jo ramybėje, ieškojo, kol galiausiai surado kitoje Genezareto ežero pusėje. „Jūs ieškote manęs ne todėl, kad esate matę stebuklų, bet kad prisivalgėte duonos iki soties“, – sako Jėzus. „Plušėkite ne dėl žūvančio maisto, bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui.“ Užsimezga pokalbis. Žmonės klausia: „Ką mums veikti, kad darytume Dievo darbus?“. Jėzus atsako: „Tai ir bus Dievo darbas: tikėkite tą, kurį jis siuntė.“

Šios dienos Evangelijoje matome, kaip Jėzaus žodžiai ištiesina žmonių kelią, sakė popiežius. Daugybė žmonių sekė Jėzų ir klausėsi jo mokymo, tačiau prie ežero sočiai pamaitinti žmonės pradėjo labiau galvoti ne apie dvasinę paguodą, bet apie kasdieninius reikalus. Taip dažnai ir mums nutinka. Sekame Jėzų, stengiamės gyventi pagal Evangeliją, bet kiek paėjus šiuo keliu mūsų dėmesį patraukia sutikti kiti dalykai, žemiškesni, materialistiškesni, laikini. Ir mes nejučiomis nuklystame nuo Jėzaus sekimo kelio, užmirštame tą entuziazmą, su kuriuo iš pradžių klausėmės Jėzaus. Tačiau Viešpats mums padeda sugrįžti į pirmąjį susitikimą, atsiminti tą akimirką, kai jis į mus pažvelgė, kai mumyse gimė troškimas juo sekti.

Popiežius prisipažino, kad jam giliai į širdį įsirėžė žodžiai, kuriuos išgirdo prie tuščio kapo Jėzaus prisikėlimo rytą atėjusios moterys: „Eikite, pasakykite jo mokiniams ir Petrui: jis eina pirma jūsų į Galilėją“. Galilėja – tai pirmojo susitikimo vieta. Ten mokiniai susitiko Jėzų. Kiekvienas turime savo Galilėją. Kiekvienas širdyje saugome tą akimirką, kai Jėzus prisiartino ir tarė: „Sek paskui mane“.

„Turiu atsiminti“, – sakė popiežius, baigdamas homiliją, – „atsiminti pirmąjį susitikimą, atsiminti savo Galilėją, kai Viešpats į mane meiliai pažvelgė ir tarė: „Sek paskui mane!“.“ (JM / VaticanNews)

2020 balandžio 27, 11:57
Skaityk viską >