Paieška

Popiežius aukojo Mišias už mokytojus ir mokinius

Penktadienio rytą popiežiaus Pranciškaus aukotų Mišių intencija: už mokytojus ir mokinius. Homilijoje popiežiaus prašė melstis ir už tikėjimo mokytojus, Dievo tautos ganytojus.

„Šiandien melskimės už mokytojus, kurie turi daug dirbti vesdami pamokas per internetą ir kitomis priemonėmis, melskimės ir už mokius, kuriems nelengva mokytis, laikyti egzaminus tokiais neįprastais būdais. Palydėkime juos savo malda.“

Penktadienio Mišių Evangelijoje kalbama apie duonos padauginimo stebuklą. Pasakojimas prasideda Jėzaus ir Pilypo, vieno iš dvylikos apaštalų, pokalbiu. Jėzus klausia, iš kur paimti tiek duonos, kad būtų galima pamaitinti visą su jais buvusią žmonių minią. Popiežius atkreipė dėmesį į pastabą, kurią čia pat pridūrė šį įvykį aprašantis evangelistas Jonas: „Jis klausė, mėgindamas jį, nes pats žinojo, ką darysiąs.“ Jėzus žino, kaip jis pamaitins minią. Tačiau jis nori, kad netrukus įvyksiantis stebuklas ne tik numalšintų žmonių alkį, bet būtų pamoka ir apaštalams. Jėzus nori, kad apaštalai būtų žmones mylintys ganytojai. Jėzus mėgo būti su žmonėmis, nes minia – tai išganymo visuotinumo simbolis. Jėzus nori, kad jo artimiausi mokiniai mylėtų Dievo tautą. Ganytojai turi būti artimi Dievo tautai.

Žinoma, sakė popiežius, reikia atsiminti ir tai, kad minia labai dažnai klysta. Minia suklydo ir šį kartą. Pasisotinę stebuklingai padaugintu maistu žmonės norėjo Jėzų paskelbti karaliumi. Tai supratęs, Jėzus pasišalino. Pasak Pranciškaus, tai irgi labai svarbi pamoka Dievo tautos ganytojams. Jie turi vengti pagundos valdyti minią, privalo visada atsiminti, kad būti ganytoju – tai tarnauti.

„Ganytojo valdžia – tai tarnavimas. Jis neturi jokios kitos galios. Jeigu jis elgiasi taip, tarsi jam būtų suteikta kitokia vadžia, jis sugadina savo tarnystę, jis jau nebe ganytojas, o pastoracijos įmonės vadybininkas. Ne struktūros, bet ganytojų širdys veda sielas į išganymą. Jėzus mus moko turėti ganytojo širdį“, – sakė Pranciškus.

„Melskimės už Bažnyčios ganytojus, kad Viešpats, kuris taip labai mus myli, nuolat mus lydėtų. Jis mums tekalba, tepadeda viską suprasti, teaiškina, bet visų pirma jis mus temoko nebijoti Dievo tautos, nebijoti būti jai artimiems.“ (JM / VaticanNews)

2020 balandžio 24, 11:15
Skaityk viską >