Paieška

Popiežiaus homilija: ištikimybė ir dėkingumas gerais ir blogais laikais

Antradienio rytą popiežiaus aukotų Mišių intencija: už visų mūsų vienybę dabartiniu sunkiu metu. Homilijoje Pranciškus kalbėjo apie ištikimybę ir dėkingumą Dievui, kurių neturėtume užmiršti nei gerais, nei blogais laikais.

„Melskime Viešpatį vienybės malonės, kad dabartinio meto sunkumai padėtų mums suprasti, kaip svarbu būti vieningiems, kad labiau brangintume tai, kas vienija, o ne tai, kas atneša susiskaldymą.“

Velykų oktavos antradienio Mišių Evangelija kalba apie Marijos Magdalietės susitikimą su prisikėlusiuoju Jėzumi. Jinai yra pirmoji prisikėlimo liudytoja. Tai ji pirmoji pranešė mokiniams, kad Viešpats prisikėlė, dėl to Bažnyčios tradicija ją vadina „apaštalų apaštale“. Pirmajame skaitinyje iš Apaštalų darbų kalbama apie atsivertimų bangą, kurią sukėlė liudijimas, kad Kristus prisikėlė.

Petro skelbimas Sekminių dieną, kad nukryžiuotas Kristus prisikėlė, „verte vėrė“ žmonių širdis (plg. Apd 2, 26). Girdėdami šią žinią, žmonės klausė, ką jiems daryti. Petro atsakymas aiškus: reikia atsiversti, keisti gyvenimą. Dievas ištikimai laikosi savo tautai duotų pažadų, tačiau žmonės nėra jam ištikimi, nuo jo nusigręžia. Reikia atsiversti. Atsiversti – tai vėl būti ištikimiems. Puikiai žinome, sakė popiežius, kad būti ištikimiems ne taip jau paprasta. Labai dažnai žmogų apakina iliuzijos ir jis susigundęs nuklysta nuo kelio. Tačiau Viešpats lieka ištikimas ir mus ragina pas jį sugrįžti, būti ištikimiems gerais ir blogais laikais.

Popiežius paminėjo ir kitą išganymo istorijos įvykį – karaliaus Rehabeamo neištikimybę, apie kurią kalbama antrojoje Kronikų knygoje. Izraelis tuo metu klestėjo, viešpatavo visuotinė gerovė ir saugumas. Žmonės ėmė palaipsniui tolti nuo Viešpaties, kol galiausiai nuo jo nusigręžė karalius ir visa tauta. Biblija kalba apie konkretų istorinį faktą, tačiau panašūs dalykai kartojasi visais laikais. Kai žmonės patiki savo saugumu ir gerove, dažnai jie pradeda tolti nuo Dievo ir jo įsakymų. Jie nusiręžia nuo Dievo ir sudievina savo gerovę ir saugumą, paverčia stabu.

Bet argi blogai būti saugiems ir gerai gyventi? Ne, sakė popiežius, – tai malonė. Tačiau turime džiaugtis saugumu ir gerove, būdami ištikimi Viešpačiui ir jam dėkingi. Kai žmogus nusigręžia nuo Dievo ir į jo vietą pasato save, tuomet ir saugumas bei gerovė pradeda išvirsti į ką kita, žmogus pradeda gyventi iliuzija. Karaliaus Rehabeamo ir kitos panašios istorijos moko, kad geruoju tai nesibaigia. Visa Izraelio ir Bažnyčios istorija kupina tokių neištikimybės, egoizmo, pasitikėjimo tik savimi pavyzdžių. Dėl to šiandien Dievo žodis mus ragina: „Atsiverskite, būkite ištikimi“.

Šios dienos Evangelijoje matome ištikimybės ikoną – Marija Magdalietę, sakė popiežius.  Ji neužmiršo jai parodyto Jėzaus gerumo ir gailestingumo. Buvo ištikima net ir niūriausią valandą, kai nukryžiuoto Jėzaus kūnas buvo paguldytas kapo rūsyje. Atėjusi išsiverkti prie kapo, ji pirmoji tapo prisikėlimo liudininke ir jai teko garbė šią žinią pranešti apaštalams.

„Šiandien prašykime Viešpatį ištikimybės malonės“, – sakė popiežius. „Būkime jam dėkingi, kad esame saugūs, bet nemanykime, kad viskas tik nuo mūsų priklauso. Taip pat prašykime jį malonės būti ištikimiems ir tuomet, kai matome kapus, kai žlunga mūsų iliuzijos.“ (JM / VaticanNews

2020 balandžio 14, 12:13
Skaityk viską >