Paieška

Mišios šeštadienio rytą: kad būtume sąžiningi

Šeštadienio rytą aukodamas Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje popiežius Pranciškus meldė Dievą sąžiningumo visiems žmonėms, kad dabartiniu sunkiu metu niekas nesiektų savo naudos kitų sąskaita.

„Šiomis baimės, sunkumų ir skausmo dienomis labai daug žmonų suranda būdų, kaip daryti gerus darbus, kitiems patarnauti. Tačiau atsiranda ir tokių, kuriems ateina į galvą negeri sumanymai, noras pasinaudoti dabartiniais sunkumais siekiant savo naudos. Šiandien melskime Viešpatį, kad mums duotų tiesią, skaidrią sąžinę, kad nereikėtų dėl savo darbų gėdytis prieš Dievą.“

Šios dienos Evangelija pasakoja, kad po to, kai Jėzus prikėlė iš numirusių Lozorių, aukštieji kunigai ir fariziejai nusprendė, kad Jėzus turi mirti. Pasak jų, Jėzaus veikla kėlė grėsmę, nes vis daugėjo jo sekėjų. Romėnai gali tai palaikyti sukilimu ir sunaikinti visą tautą. Homilijoje popiežius sakė, kad, iš šalies žiūrint, toks samprotavimas atrodo gana teisingas: aukštieji kunigai santykiuose su okupantais romėnais buvo pasiekę tam tikrą pusiausvyrą ir nenorėjo, kad ji būtų sugriauta. Tačiau iš tiesų jie turėjo ir kitų priežasčių, dėl kurių norėjo Jėzaus mirties. Jėzaus mokymas, juo sekančios žmonių minios buvo tarsi nuolatinis priekaištas jų veidmainiškam elgesiui.

Pasak popiežiaus, šios dienos Evangelijoje matome ir kitą svarbų dalyką – kaip veikia piktoji dvasia, gundydama žmogų. Viskas prasideda nuo kažkieno mestos idėjos – kažkuris iš tarybos narių pasiūlo, kad būtų geriau, jei vienas žmogus mirtų už tautą. Paskui tą pasiūlymą priima ir kiti. O galiausiai visi save įtikina, kad taip bus geriausia, ir ramiai išsiskirsto. Trys gundytojo žingsniai – pasiūlyti blogą dalyką, įtikinti tai daryti ir galiausiai pateisinti, užmigdyti sąžinę.

Popiežius sakė, kad turėtume žinoti apie šią gundytojo taktiką, kai žiūrime į save, analizuojame savo veiksmus. Gundytojas siekia užmigdyti žmogaus budrumą, padaryti nejautrią jo širdį, palaipsniui klampina į nuodėmę. Velnias gudrus, retai būna staigių gundymų.

Kai nusidedame, nesiteisinkime, bet melskime Viešpatį atleidimo, Niekada neužmirškime, sakė popiežius, kad visos nuodėmės, visi nuopuoliai prasideda nuo nedidelio troškimo, kuris vis stiprėja, o galiausiai visiškai įklimpę imame teisinti savo poelgį. Šventoji Dvasia tesuteikia mums šviesos, kad aiškiau matytume, kas dedasi mūsų viduje. (JM / VaticanNews)

2020 balandžio 04, 12:20
Skaityk viską >