Paieška

Mišios penktadienio rytą. Septyni Mergelės Marijos sopuliai

Penktadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių pradžioje popiežius prašė kartu su juo melstis už tuos žmones, kurie padeda kitiems dabartiniu sunkiu metu ir jau galvoja apie ateitį, planuoja, ką reikės daryti, kai pandemija baigsis. Homilijoje Šventasis Tėvas priminė seną, bet šiandien labai tinkančią maldingumo praktiką – Septynių Mergelės Marijos sopulių apmąstymą.

Pradėdamas Mišias popiežius sakė: „Žmonės jau galvoja apie ateitį – apie tai, kas bus po pandemijos, apie visas laukiančias problemas – skurdo, nedarbo, bado. Melskimės už tuos, kurie padeda žmonėms šiandien, jau galvodami apie tai, kaip reikės padėti rytoj.“

Homilijoje popiežius priminė, kad penktadienį prieš Verbų sekmadienį Bažnyčia mini Sopulingąją Mergelę Mariją. Nuo amžių tikintieji gerbia Sopulingąją Mergelę, kontempliuoja jos tylų buvimą su savo Sūnumi, stovėjimą prie kryžiaus. Liaudies pamaldumo tradicijoje susiformavo septynių Marijos skausmų apmąstymas. Pirmasis Marijos skausmas – Simeono pranašystė, kad jos  širdį perves skausmo kalavijas. Antrasis – bėgimas su kūdikiu į Egiptą. Trečiasis – skausmas, kai paauglys Jėzus pasimetė Jeruzalės šventykloje. Ketvirtasis – susitikimas su į Kalvarijos kalną kopiančiu Jėzumi. Penktasis – Sūnaus nukryžiavimas. Šeštasis – nuėmimas nuo kryžiaus, kai Marija paėmė ant rankų mirusio Sūnaus kūną. Septintasis – Jėzaus palaidojimas.

Popiežius prisipažino, kad jis kiekvieną vakarą apmąsto Marijos skausmus, galvodamas apie ją kaip Bažnyčios Motiną. Pasak Pranciškaus, nereikia bijoti, kad toks pamaldumas užtemdys Kristaus figūrą. Išganytojas yra tik vienas.  Marija yra jo motina ir mokinė. Šiandien, ragino Šventasis Tėvas, tyliai apmąstykime Marijos skausmus, atsimindami, kad ji yra visų jos Sūnaus suburtų mokinių Motina, mūsų Motina. Dėkokime jai, kad, atsakydama į angelo apreiškimą, sutiko būti Išganytojo Motina ir kad, mirštančio Jėzaus prašoma, sutiko būti mūsų Motina. (JM / VaticanNews)

2020 balandžio 03, 10:52
Skaityk viską >