Paieška

Mišios antradienio rytą: už neteisingai nuteistuosius

Mes esame Dievo išrinktos tautos nariai, mūsų pašaukimas – tarnauti, sakė popiežius antradienio rytą aukotų Mišių homilijoje. Pradėdamas Mišias popiežius prašė melstis už tuos, kurie kenčia neteisingai kitų smerkiami.

„Šiomis gavėnios dienomis matėme, su kokiu piktumu Rašto aiškintojai persekiojo Jėzų. Jis buvo įžūliai užsipultas, nors buvo nekaltas. Šiandien norėčiau melsis už visus žmones, kurie kenčia neteisingai nuteisti.“

Šios dienos pirmajame skaitinyje pranašas Izaijas kalba apie Mesiją ir apie jo atėjimo laukiančią Dievo tautą, tai yra apie mus visus, sakė popiežius Mišių homilijoje. Pranašas sako, kad savo išrinktąjį tarną Dievas pašaukė jam dar negimus. Dievo tauta buvo išrinkta dar prieš gimimą. Mes visi buvome išrinkti dar prieš gimimą. Nė vienas negalime sakyti, kad mūsų gyvenimas žemėje – tai atsitiktinumas. Visus mus Dievas išsirinko. Visi gimėme tam, kad būtume Dievo vaikai. Visų mūsų likimas – būti Dievo tarnais, visi esame pašaukti tarnauti, kurti, statyti.

Jahvės tarnas Jėzus tarnavo iki pat mirties, tęsė homiliją Šventasis Tėvas. Jo nukryžiavimas ir mirtis iš pradžių galėjo atrodyti kaip visiškas pralaimėjimas, tačiau tai buvo jo tarnavimo būdas. Ant kryžiaus Jėzaus tarnavimas pasiekė savo viršūnę. Jis apiplėšė pats save, priimdamas išvaizdą, bet Dievas jį išaukštino. Jėzaus tarnavime apsireiškė Jo kaip pasaulio Išganytojo šlovė. Jėzus mus moko, kad tarnauti – tai aukotis kitiems. Kas nuoširdžiai tarnauja – nelaukia atlygio ir nesitiki jokios naudos. Kai Dievo tauta liaujasi tarnavusi, ji jau nebe Dievo tauta, bet tauta atsimetėlė, išdavusi Dievo jai suteiktą pašaukimą. Kai žmogus  nebetarnauja, jis tolsta nuo Dievo meilės, savo gyvenimą bando pagrįsti kita, stabmeldiška meile.

Šiandien atsiminkime Jėzų – ištikimą tarną. Apmąstykime jo tarnavimą iki pat mirties ant kryžiaus. Galvokime ir apie save pačius, kurie esame tarnauti pašauktos Dievo tautos nariai. Melskime malonės ištikimai tarauti. Neišvengsime paslydimų ir nuopuolių. Kai taip nutiks, sakė Pranciškus, verkime kaip Petras. (JM / VaticanNews)

2020 balandžio 07, 12:02
Skaityk viską >