Paieška

Mišios antradienio rytą. Melskime protingumo malonės

Antradienio rytą aukodamas Mišias Vatikano Šv. Mortos namų koplyčioje popiežius meldė Dievą, kad visus apdovanotų protingumo dorybe, kurios labai reikia dabar, kai daug kur pasaulyje atšaukiami kai kurie dėl pandemijos įvesti apribojimai. Homilijoje popiežius smerkė apkalbas, gandų ir netikrų žinių skleidimą.

„Dabartiniu metu, kai pradedama atšaukti kai kurias karantino normas, melskime Viešpatį, kad suteiktų savo žmonėms, mums visiems, išmintingumo ir klusnumo taisyklėms malonę, kad pandemija nesugrįžtų.“

Antradienio Mišių pirmajame skaitinyje iš Apaštalų darbų kalbama apie Stepono kankinystę. Steponas drąsiai skelbė Kristų. Tautos seniūnai ir Rašto aiškintojai įniršę apkalino Steponą piktžodžiavimu, surado melagingų liudytojų, kad jie patvirtintų kaltinimus, nutempė Steponą už miesto ir užmušė akmenimis. Panašią veikimo schemą jie panaudojo ir susidorojimo su Jėzumi atveju: paskleidė tarp žmonių apkalbas, įtikino, kad jis piktžodžiautojas, sukurstė minią šaukti: „Ant kryžiaus jį!“

Ir šiandien pasaulyje taikomos panašios schemos, sakė popiežius. Jei norima susidoroti su žmogumi, pirmiausiai prasideda apkalbos, po to seka kaltinimai. Popiežius paminėjo pakistanietės Asios Bibi atvejį. Ji buvo neteisingai apkaltinta, žmonės buvo sukurstyti, kad reikalautų jos mirties. Nekalta moteris dešimt metų praleido kalėjime. Kai nekaltą žmogų užgriūna šmeižto lavina, dažniausiai jis yra visiškai bejėgis, negali apsiginti, sakė popiežius. Pasak jo, panašiai buvo su Šoa tragedija. Viskas prasidėjo nuo melo ir neapykantos kurstymo.

Visi žinome, kad netiesos skleidimas ir neapykantos kurstymas – tai blogis, sakė popiežius. Tačiau ne visi atsimename, kad toks pat blogis yra ir maži linčo teismai mūsų kasdieniniame gyvenime, apkalbos, melagingų žinių platinimas, dėl kurių nukenčia nekalti žmonės, suteršiamas jų geras vardas. Pagalvokime apie save pačius, apie tai, ką mes kalbame ir kaip vertiname kitus. Ar mūsų žodžiai nėra tokio linčo teismo pradžia? Pagalvokime apie mūsų krikščioniškoje aplinkoje atsirandančias problemas, kurios dažnai prasideda nuo apkalbų.

„Viešpats mums tepadeda būti teisingiems, kai vertiname kitus, nebūti nuo apkalbų prasidedančių neteisingų kaltinimų bendrininkais“, – baigė homiliją Pranciškus. (JM / VaticanNews)

2020 balandžio 28, 10:49
Skaityk viską >