Paieška

Sekmadienio ryto Mišios. Malda už mirusius, ypač vienatvėje

Sekmadienio ryto šventąsias Mišias popiežius Pranciškus skyrė koronaviruso epidemijos aukoms, ypač tiems, kurie miršta vieni, vieniši. „Šiomis dienomis girdime apie daugybę mirčių: vyrus, moteris, kurie miršta vieni, negalėdami atsisveikinti su artimaisiais. Atsiminkime juos ir melskimės už juos. Bet taip pat už šeimas, kurios negali išlydėti savo artimųjų išėjimo akimirką. Šiandien ypatingai meldžiamės už mirusiuosius ir jų artimuosius“, – sakė popiežius šv. Mišių pradžioje.

Homilijoje popiežius priminė šv. Augustino posakį, kad jis bijo nepastebėti, kada praeis Viešpats. Šis posakis gerai siejasi su dienos Evangelijos skaitiniu (Jn 9) apie Jėzų, kuris eidamas pro šalį pamatė aklą gimusį žmogų ir jį išgydė. Šis vėliau ginčijasi su fariziejais, kurie nenorėjo pripažinti išgydymo, o kai nepavyko to paneigti, bandė įrodyti, kad tai ne iš Dievo, o iš nuodėmės. 

Kai Jėzus praeina pro šalį, išryškėja paslėptos nuostatos, iškyla tikri jausmai. Tai malonė, kurios Augustinas bijojo nepastebėti. Todėl jis ir bijojo, kad nepastebės praeinančio Viešpaties.

Kai Jėzus išgydė neregį, pasirodė tai, kas yra geriausio, ir tai, kas yra blogiausio žmonėse. Stebina buvusio neregio išmintis, jo atsakymai. Jis kalba aiškiai, tiksliai ir netgi leidžia sau ironizuoti. 

Kitoje pusėje buvo fariziejai, kurie žinojo visas normas, visus nurodymus. Tačiau ten ir liko. Nepastebėjo, kada praėjo Dievas. Jie buvo nelankstūs, prisirišę prie įpročių. Ir jie galėjo nesunkiai elgtis neteisingai tam, kad išsaugotų savo įpročius. Dėl savo kietumo tai, kas teisinga, vadino neteisinga. Kristaus akivaizdoje išryškėjo toks uždarumas. 

„Jums patariu šiandien paimti Evangeliją į rankas, atsiversti Evangelijos pagal Joną 9 skyrių ir perskaityti namuose ramiai kartą ar du, kad gerai suprastume, kas atsitinka, kai Jėzus eina pro šalį: išnyra gilieji jausmai. Taip suprasime šv. Augustino baimę: kad Viešpats praeis, kad jis Jo neatpažins, kad neatsivers. Nepamirškite: perskaitykite šiandien du ar tris kartus, kiek reikia, Jono Evangelijos 9 skyrių“, – sakė popiežius Pranciškus. 

Šventųjų Mišių pabaigoje popiežius pagarbino Švenčiausiąjį Sakramentą, suteikė palaiminimą nuotoliniu būdu dalyvavusius maldoje, paragino priimti dvasinę Komuniją, sukalbėjo šv. Alfonso Liguorio maldą.

„Mano Jėzau, aš tikiu, kad tu esi Švenčiausiame altoriaus Sakramente. Myliu tave labiau už viską ir trokštu priimti tave į savo sielą. Kadangi negaliu priimti tavęs sakramentiniu būdu, ateik į mano širdį dvasiniu būdu. Priimu tave lyg jau būtum atėjęs ir vienijuosi su tavimi. Niekada neleisk man nuo tavęs atsiskirti. Amen.“ (RK / Vatican News)

2020 kovo 22, 12:46
Skaityk viską >