Paieška

Popiežius meldėsi už tuos, kas neturi namų

Antradienio rytą aukodamas Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje popiežius prašė atsiminti namų neturinčius, gatvėse gyvenančius žmones, kuriems dabartinis pandemijos metas ypatingai sunkus. Mišių homilijoje Šventasis Tėvas ragino kontempliuoti Jėzų, kuris ant kryžiaus sunaikino mūsų nuodėmes.

„Melskimės už tuos, kurie neturi pastovaus būsto. Šiandien reikalaujama, kad visi pasiliktų namuose, o jie juk neturi namų. Visi žmonės, visuomenė temato jų sunkumus ir jiems tepadeda, Bažnyčia juos tepriima.“

Antradienio Mišių Evangelijoje Jėzus kalba apie jo laukiančią mirtį ant kryžiaus. Ir šios dienos pirmajame skaitinyje iš Skaičių knygos matome pranašišką nukryžiavimo simbolį – dykumoje ant stulpo iškeltą iš vario pagamintą gyvatę, sakė popiežius homilijoje.

Gyvatė – nelabai mielas gyvūnas. Ji mums siejasi su blogiu. Šventajame Rašte šio gyvūno simbolis naudojamas kalbant apie tai, kaip velnias atnešė į pasaulį nuodėmę. Apreiškimo Jonui knygoje velnias vadinamas „senąja gyvate“, kuri puola, nuodija, naikina, žudo.

Tai ir nutiko Izraelio tautai dykumoje. Žmonės pavargo, nesugebėjo toliau keliauti, sukilo prieš Mozę. „Kodėl gi mus išvedei iš Egipto? Argi tam, kad mirtume dykumoje?“ Matydamas tokį nedėkingumą Viešpats prarado kantrybę ir supyko. Pasiuntė nuodingas gyvates ir, kaip sakoma Šventajame Rašte, daug izraelitų mirė nuo gyvačių įkandimų. Tačiau Mozė ėmė maldauti pasigailėjimo ir Dievas jam tarė: „Padirbink gyvatę ir iškelk ją ant stulpo! Kiekvienas, kas įgeltas į ją pažiūrės, liks gyvas“.

Kai galvoju apie šią sceną, sakė popiežius, kyla klausimas: argi tai ne stabmeldystė? Gyvatė – stabas. Kas į ją pažiūri, pasveiksta. Iš tiesų, sunku suprasti. Tačiau turime atsiminti, kad šis ženklas – tai to, kas turi įvykti, pranašystė. „Kai žmogaus sūnų būsite aukštai iškėlę, – suprasite, kad Aš Esu ir kad nieko nedarau iš savęs“, – sako Jėzus šios dienos Evangelijoje. Jėzus bus iškeltas ant kryžiaus. Jis bus iškeltas, kaip anos pranašystės gyvatė, kad kiekvienas, kas pakels į jį akis, būtų išgelbėtas. Šios pranašystės branduolys – tai, kad Jėzus dėl mūsų tapo nuodėme. Jis prisiėmė visas mūsų nuodėmes ir jas sunaikino, pats save sunaikindamas ant kryžiaus. Nelengva tai suprasti, sakė popiežius. Samprotavimai niekur nenuves. Reikia kontempliuoti, melstis, dėkoti. (JM / VaticanNews)

2020 kovo 31, 12:25
Skaityk viską >