Paieška

Vatican News

Popiežius aukojo Mišias už visus, kas stengiasi vieni kitiems padėti

Penktadienio rytą aukodamas Mišias už visus kenčiančius dėl koronaviruso pandemijos, popiežius Pranciškus dėkojo Dievui, kad šiais sunkiais laikais nestinga solidarumo, kad žmonės stengiasi vieni kitiems padėti.

„Šiomis dienomis pasiekia žinios, kad žmonės rūpinasi vieni kitais, padeda šeimoms, kurios pačios negali pasirūpinti būtiniausiomis priemonėmis, patarnauja sergantiesiems, visaip stengiasi padėti kitiems. Tai gražūs liudijimai. Dėkokime Viešpačiui už tai, kad sužadina šiuos jausmus tikinčiųjų širdyse.“

Penktadienio Mišių skaitiniai kalba apie Jėzaus laukiančią kančią ir mirtį. Evangelijoje pasakojama apie augantį priešiškumą Jėzui. Jau norima jį suimti, tačiau kol kas dar nedrįstama prieš jį kelti rankos, nes „dar nebuvo atėjusi jo valanda“. Pirmasis skaitinys iš Išminties knygos irgi kalba apie Jėzaus laukiančią kančią. Pasak popiežiaus, šiandien Mišių Žodžio liturgijoje skambėję žodžiai – tai tarsi iš anksto parašyta Jėzaus nukryžiavimo kronika. „Šalin tą teisuolį. Jis drumsčia ramybę, neduoda gyventi. Jis mums priekaištauja: mes teisę pažeidžią; ir kaltina nuolat: mes laužą dorovę. Jis giriasi Dievą geriausiai pažįstąs ir sakosi esąs tiesiog Dievo vaikas. [...] Tad imkim jį bjaurot, gerai pakankinkim – ir mes pamatysim, ar jis toks kantrutis, ištirsim ar tikras tas jo nuolankumas. Mirtim negarbinga pasmerkim jį žūti.“

Tokia arši, užsispyrėliška neapykanta – tai piktosios dvasios darbas, sakė popiežius. Velnias visada nori sunaikinti tai, ką gero Dievas sukūrė. Jei susiduriame su barniais ir žmonių nesusipratimais, nebūtinai turime iš karto juose matyti  velnio darbą. Tačiau jei blogis aršus, jei kenkiama su užsispyrimu, tuomet nelieka jokios abejonės – tai tikrai velnio darbas.

Ką daryti, jei esame aršiai puolami? Pasak popiežiaus, galima bandyti suprasti, kalbėtis, aiškintis, diskutuoti. Tačiau, kai matome, kad neįmanoma susikalbėti, kai tie, kurie mus puola, aklai laikosi savo idėjų ir nė nemano leistis į kalbas, tuomet turime elgtis taip, kaip pasielgė Jėzus – tylėti.

Šventasis Tėvas sakė, kad kiekvieną kartą, kai skaitome Evangelijos pasakojimą apie Jėzaus kančią, stebina ir žavi jo laikysena. Į užsispyrėlišką puolimą Jėzus atsako romiu tylėjimu. Jokių bandymų teisintis, tik tyla. Supratęs, kad bet kokie žodžiai būtų bergždi, Jėzus tyli. Jėzus kenčia tylėdamas. Tai pavyzdys ir mums, kai gyvenime susiduriame su užsispyrėlišku piktumu. Kai žodžiai bejėgiai – lieka tik tylėjimas.

Melskime Viešpatį malonės atsispirti piktajai dvasiai, sakė Pranciškus homilijos pabaigoje. Ginkimės žodžiais, kol galima gintis. Tačiau, kai puolimas aršus, tuomet turėkime drąsos tylėti. Taip pat kasdieninių tauškalų šurmulyje nekreipkime dėmesio į tai, ką kiti kalba, bet patys susikaupę tylėkime Dievo akivaizdoje. (JM / VaticanNews)

2020 kovo 27, 13:49
Skaityk viską >