Paieška

Popiežius aukojo Mišias už sergančiuosius ir visus, kas jiems padeda

Pirmadienio rytą Vatikano Šv. Mortos namų koplyčioje popiežius Pranciškus aukojo Mišias už visus, kas kenčia dėl koronaviruso. Mišiose dalyvavo tik keli popiežiaus artimiausios aplinkos žmonės, kitų dalyvių nebuvo. Mišias tiesiogiai transliavo „Vatican News”. Rytinės Mišios bus tiesiogiai transliuojamos ir ateinančiomis dienomis. Pradžia 7 val. Romos laiku. Transliaciją galima žiūrėti mūsų portale.

Šiomis dienomis aukosiu Mišias už sergančiuosius, už medikus, slaugytojus, savanorius, kurie tiek daug padeda, šeimų narius, senelius, kalinius, sakė popiežius Mišių pradžioje. Šią savaitę melskimės visi kartu. Kreipkimės į Viešpatį karšta malda: „Viešpatie, gelbėk mane, būk man maloningas! Mano kojos eina tiesiu keliu. Bendrijoje Viešpatį girsiu“.

Pirmadienio rytą aukotų Mišių homilijoje Šventasis Tėvas komentavo pirmajame skaitinyje pranašo Danieliaus lūpomis visos Dievo tautos vardu tariamą nuodėmių išpažinimą. „Viešpatie, mes darėme nuodėmes ir neteisybes, pamynėme ištikimybę ir kėlėme maištą: mes pažeidinėjome įsakymus ir potvarkius. Neklausėme tavo tarnų pranašų, kurie tavo vardu kalbėjo mūsų karaliams ir vyresniesiems, mūsų tėvams ir visiems šalies gyventojams.“

Pranašas Dievo tautos vardu išpažįsta nuodėmes, visų vardu prisipažįsta, kad padaryta daug nusižengimų. Ir mes, sakė popiežius, kai rengiamės Susitaikinimo sakramentui, turime atidžiai peržvelgti savo sąžinę ir nuoširdžiai Viešpaties akivaizdoje prisipažinti, kad esame nusidėję. Tikra išpažintis visada turi prasidėti širdyje. Išpažintis – tai ne nuodėmių išvardinimas nuodėmklausiui. Išpažintis – tai pirmiausiai širdyje gimstantis prisipažinimas, kad esame nusidėję.

Apie tai mums šiandien kalba ir  Danielius:  „Viešpatie, tu teisus; bet mums šiandien tikra gėda“. Turime prašyti Viešpatį malonės, kad sugebėtume gėdytis dėl savo nuodėmių, sakė Pranciškus. Jie žmogus praranda gėdos jausmą – jis liaujasi gerbęs kitus ir pats praranda moralinį autoritetą. Apie tokį žmogų sakoma, kad jis – begėdis. Dėl to Dievo akivaizdoje turime išpažinti, kad jis vienas yra teisus, o mums gėda dėl mūsų nuodėmių. Kai mes ne tik atsimename savo nuodėmės, bet ir dėl jų gėdijamės, toks mūsų nusiteikimas pasiekia Dievo širdį ir jis mus apdovanoja savo gailestingumu. „Į Dievo gailestingumą vedantis kelias – su gėda išpažinti, ką blogo esame padarę“, – sakė popiežius. „Tuomet ir išpažintis nebus tik nuodėmių sąrašas, bet nuoširdus gailestis ir gėda, kad nusikaltome geram, gailestingam ir teisingam Dievui.“

„Šiandien melskime gėdos malonės, gėdos dėl mūsų nuodėmių. Viešpats mums tesuteikia šią malonę“, – baigė homiliją Pranciškus. (JM / VaticanNews)

2020 kovo 09, 13:47
Skaityk viską >