Paieška

Ketvirtadienio ryto Mišios už valdžios institucijų vadovus

Ketvirtadienio rytą popiežius Pranciškus aukojo Mišias už visus, kurie vykdo valdžią, vadovauja valstybinėms institucijoms, yra atsakingi už visuomenės gyvenimą, kad priimdami išmintingus sprendimus sugebėtų suvaldyti koronaviruso pandemiją.

„Tęsiame mūsų maldą už kenčiančiuosius dėl šios pandemijos, už sergančiuosius, jų šeimų narius, už tėvus su vaikais namuose, tačiau šiandien norėčiau jus paraginti ypatingai melstis už valdžios žmones, už tuos, kurie priima sprendimus, reikalaujančius didelės atsakomybės“, – sakė popiežius. „Valdančiųjų paskelbtos priemonės ne visiems patinka, tačiau jų reikia bendram labui. Deja, dažnai valdžios žmonės lieka nesuprasti. Melskimės už valdančiuosius, kurie priima svarbius sprendimus. Telydi juos tautos malda.“

2020 kovo 12, 14:02
Skaityk viską >