Paieška

Antradienio ryto Mišios. Malda už mirusius medikus ir kunigus

„Man buvo pranešta apie šiomis dienomis mirusius medikus, kunigus, slaugytojus. Jie užsikrėtė, nes tarnavo ligoniams. Melskimės už juos, už jų šeimas. Dėkoju Dievui už jų herojiškumo slaugant ligonius pavyzdį“, – kovo 24 dienos, antradienio, ryto šventosiose Mišiose sakė popiežius Pranciškus.

Homilijoje jis komentavo dienos Evangelijos skaitinį apie dar vieną pagydymą: prie maudyklės Jeruzalėje Jėzus  išgydė 38 metus sirgusį žmogų (žr. Jn 5, 1–16). 

Ir kituose dienos skaitiniuose kalbama apie vandenį. Vanduo gali būti pavojingas – pakanka pagalvoti apie potvynį. Tačiau liturginiuose skaitiniuose vanduo yra išgelbėjimo simbolis ir įrankis. Vanduo teikia gyvybę ir gydo. 

Evangelijoje taip pat pasakojama apie ligonius – aklus, raišus, išsekusius – prie maudyklės, kurie laukė, kada sujudės vanduo, nes pirmas įlipęs pagydavo. Kai Jėzus paklausė beveik keturias dešimtis metų sergantį vyrą, ar jis nori pasveikti, šis neatsakė „Taip, noriu“, tačiau pasiskundė: „Viešpatie, aš neturiu žmogaus, kuris, vandeniui sujudėjus, mane įkeltų į tvenkinį. O kol pats nueinu, kitas įlipa greičiau už mane.“ Jis sirgo ne vien kūno liga, kuri trukdė jam judėti. Pasak popiežiaus, jis taip pat sirgo liūdesiu, pesimizmu ir kartėliu, pasiligojo taip pat jo širdis ir dvasia. Todėl jis negalėjo Jėzui paprastai atsakyti, kad nori išgyti, tačiau pasiskundė, jog atsilieka nuo kitų. 

„Vėliau Jėzus jį sutiko šventykloje ir tarė: „Štai tu esi pasveikęs. Daugiau nebenusidėk, kad neatsitiktų kas blogesnio!““

Kokia buvo išgydyto žmogaus nuodėmė? Velnio sėjama liūdesio nuodėmė, lemianti nesugebėjimą paimti į rankas savo gyvenimą ir skundus dėl kitų elgesio, pažymėjo popiežius, pridūręs, jog skundimasis skiriasi nuo kritikos.

„Tai man primena daugelį iš mūsų, daugelį krikščionių, kurie gyvena kartėliu, nesugeba nieko padaryti, tik viskuo skundžiasi“, – sakė popiežius, kuris tokią kartėlio ir liūdesio būklę palygino su nuodais, su debesimi, kuris apgaubia dvasią ir neleidžia gyventi. Deja, tai veikia tarsi narkotikas, kuris gali patikti ir sukelti priklausomybę. „Aš negaliu išsigelbėti.“ „Kodėl?“ – „Kalti kiti.“

Popiežius išgydytąjį vyrą palygino su kitu, aklu gimusiu vyru, kuriam Jėzus grąžino regėjimą. Pastarasis džiaugiasi, liudija, šlovina, drąsiai stoja prieš fariziejus. Prie maudyklės išgydytas žmogus elgiasi vangiai, jis nesugeba padėkoti Jėzui ir tuoj pat apie Jį praneša jo priešams. Liūdesys ir kartėlis jo gyvenimą padarė pilką. 

Ir mes turime saugotis šios, rodos, neutralios nuodėmės: nei baltos, nei juodos, o pilkos. Velnias pasitelkia šią nuodėmę, kad sunaikintų mūsų dvasinį ir asmeninį gyvenimą. „Tegu Viešpats padeda suprasti, kokia bjauri ir pikta yra ši nuodėmė“, – meldė popiežius ir pakvietė mąstyti apie krikšto vandenį, kuriuo Jėzus mus nuplauna ir atgaivina. 

Šv. Mišių pabaigoje popiežius nuotoliniu būdu dalyvavusiems suteikė eucharistinį palaiminimą. Pakvietęs priimti dvasinę Komuniją, popiežius sukalbėjo šv. Alfonso Liguorio maldą.

„Mano Jėzau, aš tikiu, kad tu esi Švenčiausiame altoriaus Sakramente. Myliu tave labiau už viską ir trokštu priimti Tave į savo sielą. Kadangi negaliu priimti tavęs sakramentiniu būdu, ateik į mano širdį dvasiniu būdu. Priimu tave lyg jau būtum atėjęs ir vienijuosi su tavimi. Niekada neleisk man nuo tavęs atsiskirti. Amen.“ (RK / Vatican News)

2020 kovo 24, 12:36
Skaityk viską >