Paieška

Vatican News

Popiežius: būkime dėkingi žmonėms, kurie yra su mumis

Penktadienio rytą aukodamas Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje popiežius nesakė įprastinės homilijos, nekomentavo liturgijos skaitinių, bet kalbėjo apie artimų žmonių svarbą, apie šeimos ir draugų palaikymą, apie solidarumą ir meilę, kurių sulaukiame pirmiausiai iš tų, su kuriais dalijamės kasdieniu gyvenimu.

Dingstis kalbėti šia tema buvo atsisveikinimas su Šv. Mortos namuose dirbusia moterimi, kurios vardas Patrizia. Ji, po keturiasdešimties metų darbo išeidama į pensiją, buvo pakviesta dalyvauti penktadienio rytą popiežiaus aukotose Mišiose.

„Mes visi, kurie čia gyvename, pagalvokime apie žmones, apie tą išplėstinę šeimą, kuri mus lydi“, – sakė Pranciškus. „Taip pat ir jūs, kurie negyvenate šiuose namuose, pagalvokite apie žmones, kurie jus lydi gyvenimo kelyje – apie kaimynus, draugus, bendradarbius, mokyklos draugus. Mes nesame vieni. Viešpats nori, kad būtume jo tauta. Viešpats nori, kad gyventume kartu. Jis nenori, kad mes būtume egoistai. Egoizmas – tai nuodėmė.“

„Šiandien su dėkingumu atsiminkime visus žmones, kurie mus lydėjo gyvenimo kelyje. Dėkokime už juos Dievui. „Ačiū tau, Viešpatie, kad nepalikai mūsų vienų.“ Žinoma, negalime išvengti problemų. Kur yra žmonių, ten yra ir problemų, apkalbų. Taip pat šiuose namuos. Meldžiamės ir plepame – būna ir vieno, ir kito. Kartais nusidedame artimo meilei. [...] Dėl to šiandien nuoširdžiai dėkojame už visus, mus lydėjusius ir lydinčius žmones, už mums paaukotą jų gyvenimo dalį, už visą jų gyvenimą. Šiandien gera proga ir jų atsiprašyti. […] Visiems, kas dirba šiuose namuose, labai labai dėkoju“, – sakė Pranciškus. (JM / VaticanNews)

2020 vasario 14, 12:39
Skaityk viską >