Paieška

Pranciškus: taika vyraus mūsų širdyse, jei mylėsime vieni kitus

Popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytą homilijoje per Mišias, kurias aukojo šv. Mortos namų koplyčioje, prašė melstis už taiką, kad pasaulyje nebūtų karų, kad taika vyrautų visų žmonių širdyse, kvietė visuomet atminti Dievo suteikiamą taikos malonę ir visuomet jos prašyti.

Taip pat šiomis dienomis buvo daug liepsnojančių karo židinių; mūsų mintys linksta į juos tuomet, kai kalbame apie taiką, kai meldžiame Viešpatį, kad suteiktų taiką. Tai yra teisinga: turime melsti už pasaulio taiką, visuomet prašyti Dievą suteikti taikos malonę.

Ten, kur Viešpats, ten taika. Jis kuria taiką, jo siunčiama Šventoji Dvasia kuria taiką mumyse. Jei pasiliekame Viešpatyje, mūsų širdyse vyraus taika. Jei nuolat esame pratę pasilikti Viešpatyje, kai paslystame dėl nuodėmės ar suklydimo, Šventoji Dvasia mums leis suprasti šią klaidą, šį paslydimą. Pasilikime Viešpatyje. Tačiau kaip mums pasilikti Viešpatyje, klausė popiežius ir atsakė apaštalo Jono žodžiais iš Mišių skaitinio: „Jei mylime vieni kitus“. Štai klausimas, štai taikos paslaptis.

Esame pratę šeimoje, kvartale, darbo vietoje elgtis tarsi kare: naikinti kitą, apdergti. Tai nėra meilė, tai nėra tikroji taika, kurios prašėme maldoje. Kai taip elgiamės, mumyse nėra Šventosios Dvasios. Šitaip atsitinka kiekvienam iš mūsų. Tuoj pat norisi pasmerkti kitą. Visus – pasaulietį, pasaulietę, kunigą, vienuolę, vyskupą, popiežių, visus! Tai velnio gundymas supriešinti, kad būtų karas, – sakė Pranciškus. (SAK / VaticanNews)

2020 sausio 09, 16:29
Skaityk viską >