Paieška

Popiežius Pranciškus šv. Mortos namų kolyčioje Popiežius Pranciškus šv. Mortos namų kolyčioje  (Vatican Media)

Popiežius: „Jei panorėsi“ – paprasta ir galinga malda

Popiežius Šventųjų Mišių homilijoje ketvirtadienį Šv. Mortos namų koplyčioje kalbėjo apie Dievo gailestingumą nusidėjėliams, net patiems didžiausiems nusidėjėliams. Kuo didesnis nusidėjėlis, tuo arčiau jo Viešpats. Pranciškus paragino paprastomis tyliomis maldomis prašyti Viešpaties gailestingumo. Jam nėra gėda dėl mūsų, jis atėjo dėl mūsų, nusidėjėlių, jis arti mūsų, jo gailestingumas paima mūsų problemų, nuodėmių ir visokių vidinių negalių naštą – viską.

Prieš homiliją Pranciškaus Mišių dalyviai klausėsi evangelijos skaitinio apie Jėzaus išgydytą raupsuotąjį: pas Jėzų atėjo raupsuotasis ir atsiklaupęs maldavo: „Jei panorėsi, gali mane padaryti švarų“. Jėzus, pasigailėjęs jo, ištiesė ranką, palietė jį ir tarė: „Noriu, būk švarus!“ Tuojau pat raupsai pranyko ir jis tapo švarus. Liepdamas niekam apie tai nepasakoti Jėzus nurodė pagijusiam ligoniui užeiti pas kunigą ir už pagijimą paaukoti atnašą.

Raupsuotojo kreipimasis į Jėzų – „jei panorėsi“ – yra malda, atkreipianti Dievo dėmesį, joje yra ir sprendimas. Ji yra kartu iššūkis ir pasitikėjimo veiksmas: „Žinau, kad Viešpats gali, todėl kreipiuosi į jį“.

Pasigailėjimas yra įpareigojantis, kylantis iš širdies gelmės, patraukia ir paskatina ką nors daryti. Pasigailėjimas reiškia kentėjimą su kitu, prisiimti kito kentėjimą, kad kitam palengvėtų, kad kitas pagytų. Tokia buvo Jėzaus misija. Jis atėjo ne tam, kad paskelbtų įstatymą, o paskui pasišalintų. Jėzus atėjo dėl gailestingumo, kad kentėtų su mumis ir už mus, kad paaukotų savo gyvybę. Jėzaus meilė tokia didelė, kad jo gailestingumas jį nuvedė iki pat kryžiaus, iki gyvybės aukos.

Pranciškus paragino išgydyto raupsuotojo pavyzdžiu trumpomis tyliomis maldomis prašyti Jėzaus gailestingumo:

„Viešpatie, jei panorėsi, gali mane išgydyti; jei nori, gali man atleisti; jei nori, gali man padėti“. Arba galima sukalbėti šią, kiek ilgesnę, maldą: „Viešpatie, esu nusidėjėlis, pasigailėk manęs, pasigailėk!“. Tai paprasta malda. Galima ją  sukalbėti daugelį kartų per dieną: „Viešpatie, esu nusidėjėlis, tavęs prašau: pasigailėk manęs!“. Ją galima sukalbėti daugelį sykių širdyje, be garso dažnai kartoti: „Viešpatie, jei nori, gali; jei nori, gali; pasigailėk manęs!“

Raupsuotojo malda kartu paprasta ir stebuklinga: jam pavyko išgyti dėl gailestingojo Jėzaus, kuris mus myli net jei nusidedame.

Jam nėra gėda dėl mūsų. „Tėve, esu nusidėjėlis! Kaip man tai pasakyti jam?!“  Dar geriau! Nes jis atėjo kaip tik dėl mūsų, nusidėjėlių, ir kuo esi didesnis nusidėjėlis, tuo arčiau tavęs Viešpats, nes jis atėjo dėl tavęs – didžiausio nusidėjėlio, dėl manęs – didžiausio nusidėjėlio, dėl mūsų visų. Įpraskime visuomet kartoti šią maldą“, – paragino Pranciškus: „Viešpatie, jei nori, gali; jei nori, gali!“ Kartokime šią maldą pasitikėdami, kad Viešpats arti mūsų, kad jis savo gailestingumu paima iš mūsų problemų, nuodėmių ir visokių vidinių negalių naštą – viską. (SAK / VaticanNews)

Popiežius: „Jei panorėsi“ – paprasta ir galinga malda
2020 sausio 16, 13:42
Skaityk viską >