Paieška

Popiežiaus homilija: jei mes krikščionys, nebūkime nuobodūs ir apkartę

Džiaukimės Viešpačiu ir nesigėdykime savo džiaugsmo, sakė popiežius Pranciškus, antradienio rytą aukodamas Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje.

Šios dienos pirmasis skaitinys iš antrosios Samuelio knygos kalba apie Dievo tautos džiaugsmą pasitinkant į Jeruzalę sugrąžinamą Sandoros skrynią. „Tai buvo šventė“, – sakė Pranciškus. „Žmonės džiaugėsi, nes Dievas buvo su jais. Karalius Dovydas šoko iš džiaugsmo. Šoko tautos akivaizdoje  nesigėdydamas savo džiaugsmo – dvasinio džiaugsmo susitikus su Viešpačiu. Dievas sugrįžo ir dėl to visi džiaugiasi. Dovydas užmiršta, kad jis karalius, nemano, kad turi būti atstumas tarp žmonių ir karaliaus, kad žmonės visada turi į karalių kreiptis: „Jūsų didenybe“. Dovydas myli Viešpatį ir džiaugiasi Sandoros skrynios sugrįžimu. Jis savo džiaugsmą išreiškia giesme ir šokiu, panašiai kaip ir kiti džiaugsmo pagauti žmonės.“

Toliau antrojoje Samuelio knygoje kalbama, kad Dovydo žmona Michalė, matydama šokantį karalių, „paniekino jį savo širdyje“. Kai Dovydas sugrįžo į namus, žmona jam tarė: „Argi tau ne gėda! Šokai apsinuoginęs, kaip koks prasčiokas!“.

„Tai panieka nuoširdžiam religingumui, spontaniškam džiaugsmui sutikus Viešpatį“, – kalbėjo Pranciškus. „Dovydas paaiškino, kas yra to nepaprasto džiaugsmo priežastis: „Susigrąžinome į namus Sandoros skrynią!“ Tačiau ji vis tiek niekina karalių, pasak jos, pasielgusį neoriai. Šventasis Raštas toliau sako, kad šią moterį – Michalę – Viešpats nubaudė. Ji negalėjo susilaukti vaikų. Kai krikščionis nesidžiaugia, jis nevaisingas. Kai širdyje stinga džiaugsmo, stinga ir vaisingumo.“

Žinoma, sakė popiežius, reikia atsiminti, kad džiaugsmas – tai ne viskas, kad negana tik šiaip sau linksmintis. Jis priminė šv. Pauliaus VI apaštališkąjį paraginimą Evangelii nuntiandi, kuriame kaip tik kalbama apie džiaugsmą, kuris turi lydėti Evangelijos skelbimą. „Bažnyčia niekur nenueis, Evangelija nieko nepasieks, jei skelbėjai bus nuobodūs ir apkartę. Evangeliją turi skelbti džiugūs žmonės, kupini gyvybės.  Turime džiaugtis, kad mums buvo paskelbtas Dievo žodis, turime džiaugtis, kad esame krikščionys, turime su džiaugsmu eiti pirmyn, džiaugtis nesigėdydami, kaip ta moteris – Michalė, neturime būti formalūs krikščionys, formalumų įkaitai.“  (JM / VaticanNews)

2020 sausio 28, 13:45
Skaityk viską >