Paieška

Popiežiaus homilija: jei krikščionis nemyli brolio, jis melagis

Meilė yra konkreti. Meilės įrodymas yra geri darbai brolių ir seserų labui, sakė popiežius Pranciškus penktadienio rytą Šv. Mortos koplyčioje aukotų Mišių homilijoje komentuodamas skaitinį iš šv. apaštalo Jono pirmojo laiško.

„Mes mylime, nes Dievas mus pirmas pamilo. Jei kas sakytų: „Aš myliu Dievą“, o savo brolio nekęstų, – tasai melagis“ (1 Jn 4, 19–20).

Pradėdamas nuo pirmojo teiginio – kad Dievas mus pirmas pamilo – popiežius jį komentavo pasiremdamas mūsų pačių, mūsų šeimų kasdienine patirtimi. „Jei vos gimęs vaikelis mokėtų kalbėti, jis tikriausiai mums pasakytų, kad iš tiesų taip yra. Jis nuo pat pradžių jaučia tėvų meilę. Kaip tėvai myli savo vaiką, taip ir Dievas myli kiekvieną iš mūsų. Jis pirmas mus pamilo. Mes išmokstame mylėti dėl to, kad esame mylimi. Mes mokomės meilės iš to, kuris pirmas mus myli. Tokia yra meilė: mes sugebame mylėti Dievą, nes jis pirmas mums parodė savo meilę.“

Pasak popiežiaus, labai aiškiai skamba ir antrasis apaštalo teiginys: jei kas sako, kad myli Dievą, bet tuo pat metu niekina šalia esantį žmogų, tas yra melagis. Šv. Jonas nesako, kad taip besielgiantis žmogus klysta ar tik šiaip nemandagiai elgiasi, bet kategoriškai jį vadina melagiu. „Jei aš myliu Dievą, jei man malda – tikra ekstazė, bet paskui aš atstumiu kitus žmones, jų nemyliu, esu jiems abejingas, apaštalas man nesako: „tu suklydai“, bet sako: „tu esi melagis“. Šis žodis Biblijoje reiškia tik viena. Melagis – tai velnias, Didysis melagis, Melo tėvas, sakoma Naujajame Testamente. Šiuo žodžiu Šventasis Raštas vadina šėtoną. Ir jei tu sakai, kad myli Dievą, bet tu nekenti brolio, tai ir tu esi to melagio pusėje, ir tu esi melagis. Ir čia negali būti jokių nuolaidų.“

Nekęsti brolio – tai ne tik linkėti jam blogo, sakė popiežius. Nemyli kito žmogaus ir tas, kuris jo šalinasi, nenori susitepti. „Jei kas nors sako: „Aš geriu tik distiliuotą vandenį, nes noriu būti švarus“, galime jam atsakyti: „Tu mirsi“.

Tikra meilė neturi nieko bendra su distiliuotu vandeniu. Mylėti – tai gerti kasdieninį vandenį, su problemomis, aistromis, meile ir nemeile. Meilė – tai konkretumas. Meilė yra ne laboratorinė, bet konkreti meilė. Šiandien tai aiškiai mums sako apaštalas Jonas. Kas yra abejingas kitam žmogui, kas jo nemyli, tas ir Dievo nemyli. Atsiriboti nuo kitų žmonių bėdų – tai tas pat, kaip gerti distiliuotą vandenį. Mes turime jiems padėti, už juos melstis.“

Baigdamas homiliją popiežius priminė prieš keletą metų paskelbtą šventuoju praėjusiame šimtmetyje Čilėje gyvenusį jėzuitą Albertą Hurtado, kuris sakydavo: „Nedaryti bloga – gerai, bet nedaryti gera – blogai“.   (JM / VaticanNews)

2020 sausio 10, 14:20
Skaityk viską >