Paieška

Vatican News
Popiežius Pranciškus Šv. Mortos namų koplyčioje Popiežius Pranciškus Šv. Mortos namų koplyčioje  (ANSA)

Popiežiaus homilija. Viešpats guodžia ir baudžia švelniai

Viešpats švelniai ir rūpestingai, kaip geras ganytojas, veda savo tautą. Jis švelniai ją guodžia, kai tauta pasiklysta – jis švelniai ją sugrąžina į tiesų kelią, jei reikia pabarti ir nubausti – jis baudžia švelniai, sakė popiežius Pranciškus antradienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje.

Šios dienos skaitiniai kalba apie gerąjį ganytoją. „Ganys kaip piemuo savo bandą... nešios ėriukus prie krūtinės“, – sako pranašas Izaijas. „Viešpats veda; Viešpats gano savo tautą; jei reikia – Viešpats švelniai ją pabara. Jis net ir baudžia švelniai. Dievas yra geras ir švelnus. Tai ne didaktinė ar diplomatinė poza, bet spontaniškas džiaugsmas. Kai nusidėjęs žmogus prie jo prisiartina, jis pasitinka jį su džiaugsmu ir švelnumu.“

Mes dažnai nesugebame to suprasti, nesame dėkingi ir nesidžiaugiame, sakė popiežius. „Mes vis skundžiamės ir skundžiamės, manydami, kad esame tokie silpni ir pažeidžiami, mūsų nuodėmės tokios didelės, kad neįmanoma susilaukti atleidimo. Ir kaip tik tuo metu Viešpats ateina ir sako: „Aš noriu tave paguosti, būti šalia tavęs“ ir švelniai mus apkabina. Galingasis Dievas, dangaus ir žemės kūrėjas, Dievas, kuris dėl mūsų nešė kryžių ir ant jo mirė, švelniai apkabina ir sako: „Neverk“.“

„„Tėve, aš labai nusidėjau; aš labai daug kartų esu gyvenime suklydęs“. Tačiau tu vis tiek leisk, kad Dievas tave paguostų. „Kaip gi Viešpats guodžia? Ką daryti, kad jis paguostų?“ Prašyk atleidimo. Būk drąsus. Atverk savo širdies  duris. Jis prisiartins prie tavęs kaip tėvas, kaip brolis. Jis yra ganytojas, kuris švelniai gano savo kaimenę, jis nešioja ėriukus prie krūtinės. Šitaip Viešpats mus guodžia.“ (JM / VaticanNews)

Popiežiaus homilija
2019 gruodžio 10, 14:23
Skaityk viską >