Paieška

Vatican News
Popiežiaus šv. Mišios Mortos namų koplyčioje Popiežiaus šv. Mišios Mortos namų koplyčioje  (© Vatican Media)

Popiežiaus ryto Mišios. Malda už „visų spalvų“ politikus

Tikinčiam žmogui turi būti natūralu praktikuoti užtarimo maldą už visus žmones, o tarp jų – už visus vadovus, be pykčio ir nesantaikos, pirmadienio ryto homilijoje pabrėžė popiežius. Po vasaros pertraukos vėl bus galima klausytis popiežiaus Pranciškaus homilijų ryto šventųjų Mišių Mortos namų koplyčioje.

Pranciškus komentavo apaštalo Pauliaus laiško Timotiejui eilutes: „Prašau atlikinėti maldavimus, maldas, pamaldas ir dėkojimus už visus žmones, už karalius ir visus valdovus, kad galėtume tyliai ramiai gyventi visokeriopai maldingą ir gerbtiną gyvenimą“.

Ar mes, klausė jis, meldžiamės už tuos, kurie šiandien yra atsakingi už mūsų politinio gyvenimo tvarkymą, už mūsų politikus, už parlamentarus? Ar, priešingai, kalbame „keiksmų ir plūdimo rožinį“, nes visa politika yra „purvina“, nes kažkas yra „per daug raudonas“, o kažkas – „korumpuotas“. Gali būti tiesa, kad kažkas tokių žodžių nusipelno, tačiau apaštalas Paulius pabrėžia, kad užtarimo malda turi būti „už visus“, vadinasi, ir už tuos, kurie galvoja ir elgiasi kitaip. Malda iškyla virš politinių diskusijų ir nesutarimų.

Politika, anot popiežiaus, gali būti „purvina taip, kaip gali būti purvina kiekviena profesija, kiekviena. Nes tai mes kažką supurviname, o ne kažkas savaime yra purvina“.

Popiežiaus šv. Mišios

„Manau, kad turime atsiversti ir melstis už visų spalvų politikus, už visus. Melstis už valdančiuosius. To prašo Paulius. Kai klausiausi Dievo Žodžio, atsiminiau labai gražų Evangelijos epizodą apie valdantįjį, kuris meldžiasi už vieną iš savųjų, apie šimtininką, kuris meldžiasi už vieną iš savo pavaldinių. Ir valdantieji turi melstis už savo žmones. (...) Valdantieji yra atsakingi už krašto gyvenimą. Gražu galvoti, kad taip, kaip tauta meldžiasi už savo valdančiuosius, taip valdantieji sugeba melstis už savo tautą, panašiai, kaip šimtininkas už savo namiškį“, – sakė popiežius Pranciškus, homilijoje priminęs vieno iš savo pirmtakų šv. Pauliaus VI žodžius, jog politika yra viena iš aukščiausių artimo meilės formų. (RK / Vatican News)

2019 rugsėjo 16, 15:35
Skaityk viską >