Paieška

Vatican News
Popiežius Pranciškus Šv. Mortos namų koplyčioje Popiežius Pranciškus Šv. Mortos namų koplyčioje  (ANSA)

Popiežius: šypsena – ramybės širdyje ženklas

Kaip suderinti Jėzaus dovanojamą ramybę ir kasdienius sunkumus, su kuriais tikintieji turi dorotis nuo pat pirmųjų Bažnyčios istorijos dienų? Apie tai popiežius Pranciškus kalbėjo antradienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje.

Kaip suderinti apaštalo šv. Pauliaus patirtus sunkumus ir persekiojimus, apie kuriuos kalbama antradienio Mišių pirmajame skaitinyje, ir Kristaus dovanojamą ramybę, apie kurią girdime šios dienos Evangelijoje? Paulius buvo apsvaidytas akmenimis, išvilktas iš miesto. Jis išsigelbėjo vien dėl to, kad persekiotojai jį palaikė jau mirusiu. O štai Evangelijoje girdime Jėzaus žodžius: „Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę... Tenebūgštauja jūsų širdis ir teneliūdi!“ Kaip tai suderinti? Kaip suprasti?

Pasak popiežiaus, nuo pat pirmųjų amžių krikščionys žinojo, jog Kristus jų niekada nepalieka vienų, kad visada juos lydi ir stiprina jo dovanojama ramybė. „Palaiminti jūs, kai dėl manęs jus niekina ir persekioja bei meluodami visaip šmeižia“. „Jėzaus ramybė nepalieka persekiojimuose ir varge. Tai ramybė, kuri yra labai giliai įsismelkusi. Niekas jos negali atimti. Ji panaši į jūrą, kuri paviršiuje banguoja, o gilumoje išlieka rami. Taip gyvena tie, kas savo viduje turi Kristaus ramybę. Ji jų nepalieka net ir tuomet, kai užklumpa didžiausi sunkumai ir vargai.“

„Dovanodamas savo ramybę, Jėzus mums moko kantriai pakelti gyvenimo sunkumus. Moko juos pakęsti. „Ištverti“, „pakęsti“ – tai labai krikščioniški žodžiai. Jėzus mus moko eiti per gyvenimą nebijant sunkumų, gyventi, dirbti ir niekada neprarasti ramybės. Jei žmogus drąsiai eina pirmyn, jei ir sunkumų slegiamas nepraranda pusiausvyros, – pagal tai suprantame, kad jį stiprina Šventoji Dvasia, dovanodama jam Jėzaus ramybę.“

Pasak popiežiaus, dar vienas ženklas, pagal kurį atpažįstame žmoguje glūdinčią Kristaus dovanojamą ramybę, yra giedra, džiaugsmas ir – kodėl gi ne – humoro jausmas. „Žmogus, kuris gyvena su šia ramybe širdyje, niekada nepraranda humoro jausmo. Moka pasijuokti iš savęs, linksminti kitus, nebijo savo šešėlio, juokiasi. Šypsena yra ramybės širdyje ženklas. Jėzaus ramybė kasdieniniame gyvenime, Jėzaus ramybė persekiojimuose, Jėzaus dovanojama giedra ir linksmumas mums padeda alsuoti visa krūtine. Viešpats visada mums tedovanoja savo ramybę, nes tik jos dėka mums nebaisūs jokie gyvenimo sunkumai.“  (JM / VaticanNews)

Popiežius homilija. Jėzaus ramybė širdyje
2019 gegužės 21, 13:05
Skaityk viską >