Paieška

Popiežius Pranciškus Šv. Mortos namų koplyčioje Popiežius Pranciškus Šv. Mortos namų koplyčioje 

Popiežiaus homilija. Nebūkime pavargę, nusivylę

Antradienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje popiežius kalbėjo apie tikintiesiems gresiantį nusivylimą, nenorą eiti pirmyn, panašiai kaip nutiko iš Egipto į laisvę vedamai išrinktajai tautai.

„Pakeliui žmonės neteko kantrybės“ (Sk 21, 4), – sakoma Mišių pirmajame skaitinyje iš Skaičių knygos. Entuziazmas ir viltis, kurių kupini žmonės iškeliavo iš Egipto, gana greit išblėso. Izraelitai pradėjo murmėti prieš Mozę ir prieš patį Dievą. „Ir mes, kai esame nusivylę, kai nesugebame pakelti kasdieninės kelionės vargo, imame murmėti ir guostis visokiems stabams“, – kalbėjo popiežius. „Ir mes esame panašūs į nusivylusią išrinktąją tautą. Mus slegia nuovargis ir jaučiamės nepatenkinti. Niekas mums nepatinka. Viskas blogai. Esame kaip vaikai, kuriems nusibodo žaidimas.“ Pasak Pranciškaus, su pralaimėjimu susitaikantys ir viltį prarandantys krikščionys nesupranta, kad jie tampa lengvu velnio grobiu. „Toks būna daugybės krikščionių gyvenimas. Gyvena skųsdamiesi, kritikuodami, murmėdami, niekuo nepatenkinti. Dievo tauta pakeliui neteko kantrybės. Netenkame kantrybės ir mes, krikščionys. Susitaikome su pralaimėjimu, su neviltimi, kurią atnešė į pasaulį senoji gyvatė, sugundžiusi pirmuosius žmones žemės rojuje.“

„Broliai ir seserys, pagalvokime apie šiuos žodžius: „Dievo tauta neteko kantrybės“. Krikščionys netenka kantrybės. Krikščionys nenori vilties. Krikščionys nenori pagyti. Krikščionys nenori paguodos. Esme nepatenkinti, pavargę, pralaimėję. Viešpats mus teišvaduoja iš šios ligos.“ (JM / VaticanNews)

Popiežius: Nebūkime pavargę, nusivylę
2019 balandžio 09, 11:53
Skaityk viską >