Paieška

Vatican News
Popiežius Pranciškus Šv. Mortos namų koplyčioje Popiežius Pranciškus Šv. Mortos namų koplyčioje  (Vatican Media)

Popiežiaus homilija. Sekime Dievo gailestingumu

„Būkite gailestingi, kaip jūsų Tėvas gailestingas“, – ragina Kristus pirmadienio Mišių Evangelijoje. Kaip šį Jėzaus raginimą pritaikyti mūsų kasdieniniame gyvenime? Pats Jėzus duoda keletą patarimų: atleiskite, nesmerkite, dalinkitės su kitais tuo, ką turite. Apie tai popiežius Pranciškus kalbėjo pirmadienio rytą aukodamas Mišias Vatikano Šv. Mortos svečių namų koplyčioje.

„Dievo gailestingumas iš tiesų yra didis. Jam nėra ribų. Niekada to neužmirškime. Žmonės kartais sako: „Aš esu padaręs daug bjaurių dalykų. Nusipelniau vietos pragare. Nebegaliu grįžti atgal“. Tu žinok, kad Dievas yra gailestingas. Atsiminkime istoriją vargšės našlės, kuri nuėjo išpažinties pas Arso kleboną. Jos vyras nusižudė, nuo tilto nušoko į upę. Ta vargšė moteris verkdama sakė: „Vargas man ir vargas mano vyrui. Jis pragare. Jis nusižudė. Savižudybė yra mirtina nuodėmė. Jis pragare“. O Arso klebonas atsakė: „Nusiraminkite, tarp tilto ir upės yra Dievo gailestingumas“. Iki pat galo, iki pat paskutinės akimirkos žmogus gali prašyti, kad Dievas jo pasigailėtų.“

Kalbėdamas apie gailestingumą Jėzus duoda keletą labai konkrečių patarimų. Visų pirma jis mus ragina neteisti kitų ir nesmerkti. „Šis įprotis įsivelia į mūsų gyvenimą ir mes jo nė nepastebime. Pradėdami paprastą pokalbį mes kartais sakome: „Ar matei, ką anas padarė?“ Šitaip mes jau teisiame. Pagalvokime, kiek kartų per dieną mes taip teisiame kitus žmones!“

Ypač dabartiniu gavėnios metu liaukimės teisę kitus! Gana apkalbų! Dėkokime Dievui už jo gerumą ir mokykimės dalintis tuo, ką turime su kitais, su stokojančiais žmonėmis. „Viešpats mus moko: Duokite ir jums bus duota. Būkite dosnūs. Padėkite vargstantiems žmonėms, pasidalinkite su jais materialinėmis gėrybėmis. Bet taip pat duokite žmonėms patarimų, dovanokite jiems savo šypseną. Būkite geranoriški ir visada pasirengę duoti. „Duokite, ir jums bus duota; saiką gerą, prikimštą, sukratytą ir su kaupu atiduos jums į glėbį“. Viešpats yra dosnus. Jei mes iš to, ką turime, duodame kitam žmogui, Viešpats mums duoda šimteriopai daugiau. Dosnumas mums padės neteisti ir nesmerkti, padės būti atlaidiems. Išmalda yra ne tik medžiagiška, bet ir dvasinė – tai kitam žmogui paaukotas laikas, ligonio aplankymas,  šypsena.“ (JM / VaticanNews)

Popiežiaus homilija. Neteiskime, atleiskime, padėkime kitiems
2019 kovo 18, 15:07
Skaityk viską >