Paieška

Popiežius Pranciškus Šv. Mortos namų koplyčioje Popiežius Pranciškus Šv. Mortos namų koplyčioje  (Vatican Media)

Popiežiaus homilija. Viešpats mus guodžia

Šiandien liturgija kalba apie Dievo gerumą, švelnumą ir paguodą. Nors pasaulis nemėgsta šių žodžių ir bando juos pašalinti iš savo žodyno, mes guoskime vieni kitus, dalykimės gerumu ir švelnumu, kalbėjo popiežius Pranciškus antradienio rytą aukotų Mišių homilijoje.

Pirmajame šios dienos skaitinyje pranašas Izaijas skelbia: „Raminkite, guoskite manąją tautą, – sako jūsų Dievas. – Prabilkite į širdį Jeruzalei ir šaukite jai, kad jos lažas pasibaigė, skola sumokėta“ (Iz 40, 1–2). „Kaip Viešpats guodžia? Švelnumu“, – sakė popiežius. „Nelaimių pranašai nežino šio žodžio. Neišgirsi šio žodžio ir iš tų, kurie gyvena susitaikę su savo ydomis: klerikalizmu, drungnumu, kurie nė nebando pajudėti, kuriuos švelnumas gąsdina. Izaijas ragina nebijoti, nes štai ateina Viešpats, jis „ganys kaip piemuo savo bandą, savąja ranka jis surinks ją. Nešios ėriukus prie krūtinės, vedžios vedekles rūpestingai“ (Iz 40, 11). Viešpats guodžia švelnumu ir gerumu. Ir mama, kai vaikas verkia, jį priglaudžia, nuramina. Žodžių „švelnumas“ ir „gerumas“ dabartinis pasaulis nemėgsta, bando juos pašalinti iš savo žodyno“.

O turėtų būti kaip tik priešingai, sakė Pranciškus. „Paguoda turi būti nuolatinė krikščionių būsena, krikščionys turi vieni kitus guosti, ypač sunkiomis gyvenimo valandomis. Kankiniai žengė į Koliziejaus areną  giedodami. Mūsų dienų kankiniai – galvoju apie koptus darbininkus,  nužudytus prie jūros kranto Libijoje, – mirė su Jėzaus vardu lūpose. Tai ir yra paguoda. Tai vidinis kankinių džiaugsmas. Paguoda turi būti nuolatinė krikščionio būsena. Tai ne optimizmas. Optimizmas yra kas kita. Tai paguoda, gerumas, šviesa.“ Viešpaties paguodos dėka, sakė popiežius, net ir sunkiausiomis gyvenimo akimirkomis krikščionis nepraranda vidinės ramybės.

„Su tokia ramybė ruoškimės artėjančioms Kalėdoms: su ramybe širdyje, ramybe gyvenime, ramybe, kurią dovanojame kitiems.  „Bet juk aš esu nusidėjėlis...“ O ką gi šiandien mums sako Evangelija?! Viešpats mus guodžia. Jis yra Gerasis Ganytojas, kuris turėdamas šimtą avių, jei viena pasiklysta, palieka viską ir eina jos ieškoti. Toks Viešpats geras kiekvienam iš mūsų. Jis stovi prie mūsų durų ir beldžiasi, net jie mes nenorime priimti jo taikos ir priešinamės paguodai. Jis beldžiasi, kad atvertume širdis į įsileistume jo paguodą ir  ramybę. Ir  jis tai daro neįkyriai, beldžiasi švelniai.“ (JM / VaticanNews)

Viešpats mus guodžia
2018 gruodžio 11, 14:30
Skaityk viską >