Paieška

Popiežius Pranciškus Šv. Mortos namų koplyčioje Popiežius Pranciškus Šv. Mortos namų koplyčioje  (Vatican Media)

Popiežiaus homilija. Taika širdyje, šeimoje, pasaulyje

Adventas – tai ruošimosi Kristaus, Taikos kunigaikščio, gimimo šventei metas; tai ir laikais, kuriuo turime kurti taiką savyje, savo šeimose ir pasaulyje, sakė popiežius Pranciškus antradienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje.

Pranašas Izaijas Mišių pirmajame skaitinyje kalba apie laikus kai Viešpats ateis: „šalia vilko patilps ėriukas, leopardas gulės prie ožiuko. Drauge ganysis veršis ir liūtas, juos sergėti galės mažas vaikas“ (Iz 11,6). Šiuo bukolišku reginiu pranašas nori pasakyti, kad Jėzus atneš taiką, kuri perkeis pasaulio gyvenimą ir istoriją. Adventas – tai ruošimosi Taikos kunigaikščio atėjimui metas. Tai susitaikinimo metas. Visų pirma turime sutaikinti savo sielą, įvesti taiką savo viduje. Turime taip pat sutaikinti savo namus, įvesti taiką šeimoje. Kiekvienas turime prisidėti ir prie taikos pasaulyje kūrimo.

„Kaip aš galiu padėti kurti taiką pasaulyje? Juk viskas taip toli. Ką gi darau, kad viešpatautų taika mano miesto rajone, mokykloje, darbovietėje? O gal aš visai nesiekiu taikos, bet priešingai – vis surandu priežastį kovoti su kitais, nekęsti, apkalbėti? Tai juk karas!  Ar esu romus? Ar stengiuosi tiesti tiltus?  Ar nesmerkiu? Klauskime ir savo vaikus: kaip elgiesi mokykloje? Jei tavo klasės draugas ar draugė tau nelabai patinka, jei jis silpnas, tau nemielas, kaip su juo elgiesi? Gal tu jį persekioji, tyčiojiesi iš jo? Klauskime: ar mes norime taikos? Ar sugebame atleisti? Visi turime būti taikdariai. Tam ir skirtas Advento metas, kad pasiruoštume Viešpaties – Taikos kunigaikščio atėjimui.“

„Kurti taiką – tai elgtis kaip Dievas“, – sakė popiežius. „Norėdamas mus sutaikinti su savimi, jis mums atleido ir atsiuntė pas mus savo Sūnų, kad jis mums paskelbtų sutaikinimo žinią, kad būtų Taikos kunigaikštis. Kas nors galbūt pasakys: „Tėve, aš nesu tam pasiruošęs, nesu išsilavinęs žmogus, esu per jaunas, aš nesugebu...“ Į tai mums atsako Jėzus šios dienos Evangelijoje: „Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams“ (Lk 10,21). Tu nesi išsimokslinęs, bet ir tau duota išmintis. Būk mažutėlis, būk nuolankus, tarnauk kitiems. Tapk mažutėliu ir Viešpats tau duos išminties suprasti, kaip kuriama taika ir jėgų ją kurti.“

„Kiekvieną kartą, kai matome, kad gali kilti mažas karas namuose ar širdyje, mokykloje ar darbe, sustokime, stenkimės susitaikinti. Venkime kitą įžeisti. „Ką daryti, kad neįžeisčiau kito žmogaus?“ Neapkalbėk, nelinkėk blogo.  Jei visi stengtumės taip susilaikyti, nekaltinti, prisidėtume prie taikos kūrimo. Viešpats tapadeda mums ruoštis taikioms Kalėdoms. Tepadeda mums susitaikinti, sutaikinti savo širdis, sielas, susitaikinti šeimose, mokykloje, miesto rajone, darbe, kad būtume taikos vyrai ir moterys.“ (JM / VaticanNews)

Taika širdyje, šeimoje, pasaulyje
2018 gruodžio 04, 14:56
Skaityk viską >